Vývoj a validace metody pro stanovení ribavirinu v suché kapce krve

21. 1. 2014

Metody stanovení analytů ze suché kapky krve splňují požadavky kladené na moderní medicínské postupy. Mimo jiné jimi lze stanovit také ribavirin, používaný v léčbě chronické hepatitidy typu C.

Ve středu zájmu farmakokinetické a farmakodynamické analýzy jsou především účinné a citlivé metody s minimálními náklady. Unikátní bioanalytickou matricí splňující tyto požadavky jsou suché kapky plné krve, z nichž je možné stanovit velké množství analytů.

Autoři americké práce popsali vývoj a validaci metody pro stanovení ribavirinu v suché kapce krve pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s reverzní fází a tandemové hmotnostní spektrometrie (MS/MS).

Asi 3mm vzorek ze zaschlé kapky plné krve byl extrahován metanolem za využití izotopově značeného vnitřního standardu pro HPLC – MS/MS analýzu. Validace byla provedena v rozmezí 0,05–10,0 µg/ml. Metoda se ukázala být dostatečně přesnou (variační koeficient ≤ 15 %) i správnou (rozmezí ± 15 % od kontroly). Tato kritéria byla splněna pro rozmezí hematokritu 20–54 %, pro střed i okraje vzorku a pro objem vzorku v rozmezí 10–60 µl. Ribavirin byl ve vzorku stabilní po dobu 140 dnů při pokojové teplotě –20 °C i během tří cyklů jeho zmrazení a rozmrazení. Množství ribavirinu v suché kapce krve významně korelovalo s množstvím látky v plazmě (r2 ≥ 0,98).

Stanovení ribavirinu v suché kapce krve může být podle předložených výsledků vhodnou a spolehlivou alternativou jeho stanovení v plazmě. To by snížilo nejen zátěž pacientů, ale i požadavky na personální a technické vybavení či náklady při provádění farmakokinetických a farmakodynamických studií s lidskými subjekty.

(the)

Zdroj: Jimmerson L. C., Zheng J.-H., Bushman L. R., et al. Development and validation of a dried blood spot assay for the quantification of ribavirin using liquid chromatography coupled to mass spektrometry. J Chromatogr B 2014; 944: 18–24.Štítky
Infekční lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se