Totální endoprotéza kolenního kloubu ATTUNE Knee System: spokojenější pacient, menší ekonomická zátěž

14. 2. 2020

Navzdory dobrým klinickým výsledkům současných typů endoprotéz kolenního kloubů zůstává část pacientů s výsledkem implantace nespokojena (1). Při vývoji nového systému kolenní endoprotézy ATTUNE byly tyto výsledky analyzovány a systém byl koncipován tak, aby vedl ke zlepšení sledovaných klinických a ekonomických parametrů.

Úvod

Ačkoliv je podíl pacientů vyžadujících operační revizi v prvních 10 letech od primoimplantace u osob s totální endoprotézou (TEP) kolene nižší v porovnání s TEP kyčle, ve skupině s implantací TEP kolene je procento nespokojených 2× vyšší. Nespokojenost pramení z různých klinických a funkčních ukazatelů − například až 25 % pacientů trpí po implantaci syndromem bolesti předního kolene. Omezení v každodenním životě se nepříznivě odráží ve zhoršení sociálního a pracovního života, ale i v ekonomické zátěži spojené s terapií.

Systém dorzálně stabilizované kolenní endoprotézy ATTUNE Knee System vychází z velmi úspěšného systému SIGMA. Při vývoji nového typu implantátu byly analyzovány klinické a ekonomické parametry s cílem vytvořit endoprotézu, která by signifikantně zvýšila spokojenost pacientů i objektivní klinické výsledky a snížila ekonomickou zátěž zdravotního systému.

Charakteristika systému ATTUNE

Zvýšení stability

Mezi hlavní cíle, s nimiž byl nový implantát vyvíjen, patřilo zvýšení stability. Pro dosažení lepších výsledků byl použit nový a odlišný přístup, který byl patentován jako ATTUNE GRADIUSTM. Zjednodušeně lze říci, že u femorální komponenty se graduálně mění poloměr zakřivení, díky čemuž se snižuje náhlý přechod poloměrů při pohybu kolene v sagitálním směru. Nový koncept zlepšuje pacientovu sebedůvěru zejména v situacích, jako je vstávání ze židle a chůze po schodech (2). Zlepšení fixace tibiální komponenty bylo dosaženou speciální úpravou povrchu technologií ATTUNE S+TM.

Věrné napodobení anatomie kloubu

Další krok k optimalizaci anatomické funkce endoprotéz kolenního kloubu představují zamykací mechanismus pro polyethylenovou vložku LOGICLOCKTM a speciální úprava zadní stabilizace SOFCAMTM CONTACT. Díky LOGICLOCK je umožněno do tibiální komponenty usadit vložku, která vykazuje nejlepší artikulaci s femorální komponentou, přičemž vložka může být až o 2 velikosti větší nebo menší než tibiální komponenta. Systém umožňuje co nejvěrněji napodobit anatomii kolenního kloubu u širokého spektra pacientů. V rámci dorzální stabilizace bylo díky SOFCAMTM CONTACT dosaženo zlepšení pohybu a snížení rizika vzniku otěrových hmot, což zlepšuje klinickou funkci implantátu a zvyšuje životnost implantátu (3).

Velká pozornost byla věnována také patellofemorálnímu skloubení; pro vysoký podíl pacientů s přední bolestí kolene po primoimplantaci byla vyvinuta nová povrchová náhrada patelly GLIDERIGHTTM.

Závěr

Nový typ kolenní endoprotézy ATTUNE Knee System byl vyvinut s využitím řady inovativních prvků, jejichž cílem bylo snížit podíl nespokojených pacientů a náklady spojené s jejich léčbou. Z výsledků dosud publikovaných studií vyplývá, že endoprotéza typu ATTUNE dosahuje vynikajících klinických i ekonomických výsledků (4).

(holi)

CZ-2020-01-70

Zdroje: 
1. Fisher D. A., Parkin D. Improving the value of primary total knee arthroplasty: the ATTUNE® Knee System. DePuy Synthes. Dostupné na: http://synthes.vo.llnwd.net/o16/LLNWMB8/US Mobile/Synthes North America/Product Support Materials/White Papers/Attune White Paper Final.pdf
2. Clary C. W., Fitzpatrick C. K., Maletsky L. P., Rullkoetter P. J. Improving dynamic mid-stance stabillity: an experimental and finite element study. Poster 1044. 58th Annual Meeting, Orthopaedic Research Society, San Francisco, 2012. In: ATTUNE® Knee System. DePuy Synthes. Dostupné na: http://synthes.vo.llnwd.net/o16/LLNWMB8/US Mobile/Synthes North America/Product Support Materials/Product Information Sheets/DSUS-JRC-0514-0188 Val Brief.pdf
3. Fitzpatrick C. K., Clary C. W., Rullkoetter P. J. Post-cam engagement during activity with current posterior stabilized TKR. Presentation 1700. 18th European Society of Biomechanics, Lisabon, 2012. In: ATTUNE® Knee System. DePuy Synthes. Dostupné na: http://synthes.vo.llnwd.net/o16/LLNWMB8/US Mobile/Synthes North America/Product Support Materials/Product Information Sheets/DSUS-JRC-0514-0188 Val Brief.pdf
4. Fisher D. A., Parkin D. Evidence summary of the ATTUNE® Knee System. DePuy Synthes. Dostupné na: www.attuneevidence.com/sites/default/files/Document/2019-03/092060-190225%20ATTUNE_Evidence_Summary_Cert_0.pdfŠtítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Traumatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se