Totální endoprotéza kolene ATTUNE je asociována s kratší dobou hospitalizace a větší spokojeností pacientů

26. 3. 2020

Systém totální endoprotézy kolene ATTUNE byl navržen s cílem redukovat míru bolestí, včetně takzvaných bolestí předního kolene, zvýšit spokojenost pacientů s implantací a snížit ekonomické náklady na léčbu. Z výsledků dostupných studií vyplývá, že cílových parametrů bylo dosaženo, nový typ endoprotézy je spojen s kratší dobou hospitalizace, lepšími funkčními výsledky a spokojeností pacientů.

Úvod

Implantace totální endoprotézy kolene patří mezi rutinní operační výkony výrazně zvyšující kvalitu života nemocných s pokročilou gonartrózou. Nicméně kolem 16 % pacientů je nespokojeno s výsledky primoimplantace a až 25 % udává po operaci bolesti v přední části kolene (1). Systém dorzálně stabilizované kolenní endoprotézy ATTUNE Knee System vychází z úspěšného systému SIGMA (11, 12) a nabízí zvýšení stability s věrnějším napodobením anatomie kolenního kloubu, přičemž velký důraz při vývoji endoprotézy byl mimo jiné kladen na patellofemorální skloubení.

Již prvotní klinické studie potvrdily nižší bolestivost, zvýšený rozsah pohybu a časnější mobilizaci pacientů (2, 3). S rozšířením implantátu do běžné klinické praxe postupně probíhají další studie, které se zaměřují na řadu klinických a ekonomických aspektů implantace, včetně doby hospitalizace a spokojenosti pacientů. Právě zkrácení doby hospitalizace je totiž považováno za účinný způsob snížení celkových nákladů na péči v elektivní ortopedii (4). Zkrácení doby hospitalizace současně zvyšuje satisfakci pacientů s operačním výkonem.

Výsledky klinických studií

Vliv implantace endoprotézy ATTUNE v porovnání s jinými implantáty na celkovou dobu hospitalizace byl hodnocen v celkem 5 klinických studiích, v nichž byla pozorováno průměrné zkrácení doby hospitalizace v rozmezí 0,19–4 dny v porovnání s jinými implantáty. Etterová et al. porovnávali implantaci endoprotézy ATTUNE (n = 1178) a Triathlon (n = 5707) v 38 klinických centrech ve Spojených státech amerických, přičemž při implantaci endoprotézy ATTUNE byla pozorována redukce doby hospitalizace průměrně o 0,19 dne (5).

Mantel et al. porovnávali endoprotézy ATTUNE (n = 238), SIGMA (n = 332) a Columbus (n = 149). Implantace endoprotézy ATTUNE byla asociována s redukcí doby hospitalizace o 0,8 dne v porovnání s endoprotézou SIGMA (95% interval spolehlivosti [CI] 0,1–1,9; p = 0,0197) a o 1 den v porovnání s endoprotézou Columbus (95% CI 0,1–1,5; p = 0,0212) (6).

Brüggenjürgen et al. porovnávali endoprotézu ATTUNE (n = 85) s endoprotézou LCS Complete Knee System (n = 85). U pacientů po implantaci endoprotézy ATTUNE bylo dosaženo statisticky signifikantní redukce doby hospitalizace o 2,1 dne (95% CI 1,6–2,7; p < 0,001), což představovalo redukci doby hospitalizace o celých 20 % (7).

Pipino et al. a Meermans et al. shodně porovnávali dobu hospitalizace u endoprotéz ATTUNE (n = 100) a SIGMA (n = 100), přičemž v první studii byla pozorována průměrná redukce o 4 dny a ve druhé o 0,67 dne (8, 9).

Na Světovém kongresu artroplastiky v Římě v roce 2018 byla současně prezentována data z klinické studie, kterou publikovali van Loon et al. Multicentrická studie zahrnovala na 200 pacientů po implantaci endoprotézy ATTUNE a hodnotila funkci kolenního kloubu po 6 měsících od implantace pomocí skórovacího systému KOOS-PS (Osteoarthritis Outcome Score − Physical Function Short Form). Z výsledků studie vyplynulo, že 80% zlepšení bylo dosaženo během 6 měsíců od operace, statisticky významného zlepšení bylo dosaženo také v parametrech bolesti a při hodnocení samotnými pacienty (10).

Závěr

Výsledky dosud publikovaných studií naznačují, že endoprotéza ATTUNE splnila cílové parametry při vývoji a v reálné klinické praxi je asociována s kratší dobou hospitalizace a větší spokojenosti pacientů v porovnání s jinými implantáty.

(holi)

CZ-2020-02-79

Zdroje:
1. Parvizi J., Mortazavi S. M., Devulapalli S. M. et al. Secondary resurfacing of the patella after primary total knee arthroplasty does the anterior knee pain resolve? J Artrhroplasty 2012; 27 (1): 21–26, doi: 10.1016/j.arth.2011.04.027.
2. Hamilton W., Brenkel I., Clatworthy M. Early patient reported outcomes with new primary vs. contemporary total knee arthroplasty: a comparison of two worldwide, multi-center prospective studies. International Society for Technology in Arthroplasty (ISTA), Boston, 2016.
3. National Clinical Guideline Centre (UK). Osteoarthritis: Care and Management in Adults. National Institute for Health and Care Excellence, Londýn, 2014 Feb.
4. Briggs T. W. R. A national review of adult elective orthopaedic services in England: Getting it right first time. Dostupné na: https://gettingitrightfirsttime.co.uk/wp-content/uploads/2018/07/GIRFT-National-Report-Mar15-Web.pdf
5. Etter K., Lerner J., Kalsekar I. et al. Comparative analysis of hospital length of stay and discharge status of two contemporary primary total knee systems. J Knee Surg 2018; 31 (6): 541–550, doi: 10.1055/s-0037-1604442.
6. Mantel J., Corso K. A., Wei D. et al. Economic effectiveness of the ATTUNE® knee system – analysis of real world hospital length of stay and incidence of early complications. Value in Health 2017; 20(9): A579.
7. Brüggenjürgen B., Muehlendyck C., Gador L., Katzer A. Length of hospitalisation after ATTUNE® knee joint arthroplasty (TKA) – results of a German retrospective database analysis. Value in Health 2017; 20 (9): A597.
8. Pipino G., Paragò V., Corso K. A. et al. Economic outcomes of the ATTUNE® knee system: analysis of real world length of stay in an Italian hospital. Value in Health 2017; 20 (9): A595.
9. Meermans G., Galvain T., Wigham R. Comparative analysis investigating the impact of implant design on hospital length of stay and discharge destination in a Dutch hospital with an established enhanced recovery program. J Arthroplasty 2020 Jan; 35 (1): 182–187, doi: 10.1016/j.arth.2019.08.040.
10. van Loon C., Meermans G., Baas N. et al. Early recovery rate after a new design total knee arthroplasty (tka): a prospective, multicenter cohort of 200 cases. Poster # P101. World Arthroplasty Congress, Řím, 19.–21. dubna 2018.
11. National Joint Registry for England and Wales. 8th annual report, 2011.
12. Dalury D. F., Gonzales R. A., Adams M. J. et al. Midterm results with the PFC Sigma total knee arthroplasty system. J Arthroplasty 2008; 23 (2): 175–181, doi: 10.1016/j.arth.2007.03.039.Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Traumatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se