Střednědobé až dlouhodobé výsledky implantace totální endoprotézy kolene PFC Sigma

23. 11. 2020

Kolenní implantát PFC Sigma byl představen již v roce 1997. Jedná se o nejčastěji používaný systém pro implantaci totální endoprotézy kolene v Anglii a Walesu, v roce 2006 činil jeho podíl na provedených primoimplantacích dokonce 34,9 %. Podle studií hodnotících střednědobé až dlouhodobé výsledky implantace se jedná o implantát s vysokou mírou přežití, nízkým podílem reimplantaci a velmi dobrými klinickými výsledky.

Úvod

Systém kolenní endoprotézy PFC Sigma byl navržen s cílem dosažení maximální flexe v kolenním kloubu bez současného ohrožení stability implantátu. Záměrem této kombinace bylo zlepšení hybnosti kolene pro dosažení a usnadnění aktivit typu klečení či dřep1. Podle dat Národního registru kloubních náhrad Anglie, Walesu, Severního Irska a ostrova Man byl například v roce 2016 implantován více než 25 tisícům pacientů, což představovalo 27% podíl na všech primoimplantacích2. Implantát Sigma dosahuje výborných klinických i radiologických výsledků, což dokládají četné studie hodnotící jeho přežití a funkčnost ve střednědobém až dlouhodobém horizontu3, 4.

Výsledky studií

Hunter et al. hodnotili výsledky implantace systému PFC Sigma ve střednědobém až dlouhodobém horizontu 7–9 let. Do studie bylo zahrnuto 275 pacientů, kterým bylo v letech 1998–2000 implantováno celkem 318 totálních endoprotéz PFC Sigma. Z původního počtu se závěrečného hodnocení dožilo 193 pacientů (225 implantátů), přičemž během sledování bylo ztraceno 5 pacientů (6 implantátů).

Operační revize byla provedena u 7 implantátů (2,2 %), přičemž v 6 případech se jednalo o infekt během prvních 2 let po implantaci a 1 případ představovala výměna polyethylenové vložky po 59 měsících od implantace. 9leté přežití implantátu tak dosáhlo 97,7 % s revizí pro jakoukoliv příčinu a 99,6 % s revizí pro aseptické selhání. Průměrné skóre American Knee Society činilo 84 ± 16/100 po 7–9 letech od implantace v porovnání s průměrnou hodnotou 33/100 před implantací. U 48 implantátů byla pozorována radiolucentní linie, avšak u žádného kolene nebyly zaznamenány radiologické známky uvolnění implantátu3.

Jain et al. hodnotili funkční střednědobé výsledky v horizontu 5–7 let u 501 pacientů (701 implantátů). Také v této studii bylo pooperačně pozorováno signifikantní zlepšení ve všech sledovaných parametrech. U pacientů bylo po implantaci dosaženo průměrné hodnoty flexe kolene 134,95° (rozmezí 120–150°), předoperačně u nich byla zaznamenána průměrná hodnota flexe 108,8° (90–120°). Celkem 95 % pacientů po výkonu dokázalo sedět v tureckém sedu, 90 % dokázalo klečet, 70 % provedlo polodřep a 20 % plný dřep4.

Závěr

Z výsledků studií vyplývá, že implantát PFC Sigma vykazuje v rámci primoimplantací výborné klinické i radiologické výsledky ve střednědobém až dlouhodobém horizontu, s vysokou mírou výdrže a nízkou mírou nutnosti revizních operací.

(holi)

CZ-2020-11-120

Zdroje:
1. Nutton R. W., Wade F. A., Coutts F. J. et al. Does a mobile bearing high flexion design increase the knee flexion after total knee replacement. J Bone Joint Surg Br 2012; 94 (8): 1051−1057, doi: 10.1302/0301-620X.94B8.28828.
2. National Joint Registry for England, Wales, Northern Ireland and the Isle of Man 14th Annual Report, 2017. Prostheses used in hip, knee, ankle, elbow and shoulder replacement procedures 2016. Table 9(a). Dostupné na: www.njrreports.org.uk
3. Hunter N., Clayton R., Brenkel I. Press fit condylar Sigma total knee arthroplasty: 7–9 years results. Eur J Orthop Surg Traumatol 2009; 19: 409–413, doi: 10.1007/s00590-009-0446-6.
4. Jain S., Pathak A. C., Kalaivanan K. Minimum 5-year follow-up results and functional outcome of rotating-platform high-flexion total knee arthroplasty: a prospective study of 701 knees. Arthroplast Today 2016; 2 (3): 127–132, doi: 10.1016/j.artd.2016.01.006.Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Traumatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se