Účinnost a bezpečnost prodloužené tromboprofylaxe po uroonkologické operaci

18. 11. 2019

Tromboembolická nemoc (TEN) je častou příčinou morbidity a mortality spojené s uroonkologickými operacemi a je nejběžnější nechirurgickou komplikací takových zákroků. Riziko TEN je zvýšené nejen během hospitalizace, ale i po propuštění pacienta do domácí péče. Může prodloužená tromboprofylaxe snížit riziko této komplikace?

Cílem prezentované americké studie bylo posouzení snížení výskytu TEN po zavedení prodlouženého 28denního tromboprofylaktického protokolu s nízkomolekulárním heparinem (LWMH) u pacientů s vysokým rizikem rozvoje TEN podstupujících uroonkologický chirurgický zákrok. Důležitou otázkou byla také bezpečnost takovéhoto postupu.

Metodika studie

Do studie bylo zahrnuto 332 pacientů, kteří byli v období od června 2011 do června 2014 operováni kvůli urologickému nádoru a zároveň u nich bylo vysoké riziko rozvoje TEN. Mezi sledované parametry patřily adherence k tromboprofylaktickému protokolu, výskyt TEN a komplikace spojené s tromboprofylaktickou léčbou během 365 dní po operaci.

Pacienti byli rozděleni podle délky a typu profylaxe TEN do 4 skupin:

 1. dle protokolu během hospitalizace i po ní (n = 107)
 2. dle protokolu pouze během hospitalizace (n = 42)
 3. nezávisle na protokolu během hospitalizace i po ní (n = 83)
 4. nezávisle na protokolu pouze během hospitalizace (n = 100)

Riziko TEN bylo mezi jednotlivými skupinami srovnáno za použití Coxova modelu s úpravou pro výchozí rizikové faktory.

Výsledky

Míra výskytu TEN a medián času do TEN byly v jednotlivých skupinách následující:

 1. 7 % a 58 dní
 2. 17 % a 44 dní
 3. 17 % a 46 dní
 4. 21 % a 15 dní

Upravený poměr rizik (HR) pro TEN (p = 0,002) činil:

 • 0,27 (95% interval spolehlivosti [CI] 0,11–0,70) pro skupinu 1 vs. 4
 • 0,66 (95% CI 0,25–1,60) pro skupinu 2 vs. 4
 • 0,66 (95% CI 0,29–1,26) pro skupinu 3 vs. 4.

Incidence komplikací v důsledku tromboprofylaxe se mezi skupinami signifikantně nelišila: ve skupině 1 bylo zaznamenáno 8 % případů, ve skupině 2 se jednalo o 17 %, ve skupině 3 o 6 % a ve skupině 4 to bylo 12 % (p = 0,33).

Závěr

U pacientů s uroonkologickou operací a vysokým rizikem TEN je použití klinického protokolu zahrnujícího perioperační a prodlouženou tromboprofylaxi bezpečné a efektivně snižuje výskyt TEN. Riziko TEN bylo nepřímo úměrné adherenci k terapii s prodlouženou tromboprofylaxí LWMH, která by se proto měla zvážit pro všechny pacienty podstupující uroonkologickou operaci, u nichž je zvýšená pravděpodobnost výskytu TEN.

(mir)

Zdroj: Kukreja J. E., Levey H. R., Scosyrev E. et al. Effectiveness and safety of extended-duration prophylaxis for venous thromboembolism in major urologic oncology surgery. Urol Oncol 2015; 33 (9): 387.e7–e16, doi: 10.1016/j.urolonc.2014.12.010.Štítky
Angiologie Gynekologie a porodnictví Hematologie a transfuzní lékařství Chirurgie všeobecná Interní lékařství Onkologie Ortopedie Traumatologie Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se