Typ farmakologické tromboprofylaxe a stadium nemoci jako rizikové faktory krvácení u pacientů po operaci kolorektálního karcinomu

14. 3. 2020

Otázku, zda je výskyt pooperačního krvácení u pacientů podstupujících elektivní výkon pro kolorektální karcinom spojen s typem farmakologické profylaxe či se stadiem nemoci, se pokusili zodpovědět japonští autoři práce loni publikované ve World Journal of Surgical Oncology.

Úvod

Farmakologická profylaxe při operacích pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC) je podle řady mezinárodních guidelines doporučena jako prevence žilní tromboembolické nemoci. Bylo jasně prokázáno, že operační výkony v abdominální oblasti jsou spojeny se zvýšeným rizikem tromboembolismu. Navíc přibývá důkazů, že i kolorektální karcinom je spojen se zvýšenou aktivací srážecího systému.

Analyzovaná data

Autoři retrospektivně analyzovali rizikové faktory spojené s pooperačním krvácením po elektivních výkonech u pacientů s primárním CRC, u kterých byla perioperačně podávána tromboprofylaxe enoxaparinem či fondaparinuxem a byly u nich perioperačně stanoveny hladiny D-dimerů. Zaměřili se rovněž na TNM klasifikaci stadia nemoci. Získána byla data od 266 po sobě následujících pacientů s CRC, z nichž bylo do konečné analýzy zařazeno 218 s podanou tromboprofylaxí.

Výsledky

V celé kohortě byla zaznamenána 1 symptomatická hluboká žilní trombóza (VTE; 0,46 %) a 11 případů (5 %) pooperačního krvácení. Tato krvácení (nevýznamná i významná) se objevila u 10,4 % pacientů léčených preventivně fondaparinuxem a u 2,6 % pacientů dostávajících enoxaparin.

V univariační analýze byly fondaparinux a časné stadium nemoci spojeny se zvýšeným rizikem krvácení v pooperačním období. Multivariační analýza pak identifikovala tromboprofylaxi s fondaparinuxem jako nezávislý rizikový faktor pooperačního krvácení.

Zajímavá byla i další zjištění. Předoperační hladiny D-dimerů byly signifikantně vyšší u pacientů se IV. stadiem onemocnění v porovnání s ostatními stadii. Vyšší hladiny D-dimerů u pacientů byly také zaznamenány ve II. stadiu ve srovnání s I. stadiem CRC a souhrnně ve stadiích II, III a IV oproti stadiu I.

Závěr

U pacientů s kolorektálním karcinomem je tromboprofylaxe fondaparinuxem spojena s vyšším rizikem pooperačního krvácení oproti profylaxi enoxaparinem. Dalším rizikovým faktorem krvácení může být také nižší stadium CRC.

(eza)

Zdroj: Ohta H., Miyake T., Shimizu T. et al. The impact of pharmacological thromboprophylaxis and disease-stage on postoperative bleeding following colorectal cancer surgery. World J Surg Oncol 2019 Jun 27; 17 (1): 110, doi: 10.1186/s12957-019-1653-1.Štítky
Angiologie Gynekologie a porodnictví Hematologie a transfuzní lékařství Chirurgie všeobecná Interní lékařství Onkologie Ortopedie Traumatologie Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se