Tromboprofylaxe u onkologicky nemocných − výsledky aktuální metaanalýzy

27. 5. 2020

Recentně publikovaná metaanalýza ukazuje přínos tromboprofylaxe u onkologicky nemocných pacientů, při nezvýšeném riziku závažných krvácivých komplikací.

Žilní tromboembolismus jako závažná komplikace nádorového onemocnění

Žilní tromboembolismus (VTE) je závažnou komplikací nádorových onemocnění. Udává se, že komplikuje průběh onemocnění u 4−20 % onkologických pacientů. Incidence VTE u těchto nemocných je 4−7× vyšší než u pacientů bez nádoru. VTE jako komplikace vede k prodloužení hospitalizace a současně je spojena s vyššími ekonomickými náklady. Bylo zjištěno, že VTE komplikuje péči o onkologicky nemocné, může vést k delšímu přerušení léčby nebo jejímu odkládání. Míra přežití pacientů s VTE bývá udávaná jako třetinová oproti jiným pacientům s nádorem.

Analýza přínosů a rizik tromboprofylaxe

Z tohoto pohledu je jistě tromboprofylaxe u onkologických pacientů potenciálně přínosná. Na druhou stranu může zvyšovat riziko krvácení či rozvoje trombocytopenie. Metaanalýza a systematický přehled dostupné literatury byly zaměřeny na definování účinnosti a bezpečnosti tromboprofylaxe u pacientů, kteří podstupují operaci pro nádorové onemocnění nebo chemoterapii. Analyzováno bylo 33 studií s celkovým počtem 11 942 onkologicky nemocných pacientů.

U pacientů s nádorem, kteří podstoupili operaci, bylo podávání tromboprofylaxe spojeno s klesajícím trendem výskytu VTE (relativní riziko [RR] 0,51; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,32−0,81) a hluboké žilní trombózy (RR 0,53; 95% CI 0,33−0,87). U pacientů podstupujících chemoterapii bylo podávání tromboprofylaxe spojeno se snížením incidence VTE (RR 0,54; 95% CI 0,40−0,73), hluboké žilní trombózy (RR 0,47; 95% CI 0,31−0,73) i plicní embolie (RR 0,51; 95% CI 0,32−0,81).

Poolované výsledky zaměřené na významné krvácení ukázaly, že neexistuje signifikantní rozdíl v krvácení mezi pacienty léčeným tromboprofylaxí a bez ní.

Závěr

Dle této metaanalýzy tromboprofylaxe nezvyšovala riziko závažného krvácení ani nevedla ke zvýšenému výskytu trombocytopenie. Tromboprofylaxe navíc snižovala počet událostí spojených s VTE u onkologických pacientů, a to bez zjevného zvýšení výskytu závažného krvácení.

(eza)

Zdroj: Liu M., Wang G., Li Y. et al. Efficacy and safety of thromboprophylaxis in cancer patients: a systematic review and meta-analysis. Ther Adv Med Oncol 2020; 12: 1758835920907540, doi: 10.1177/1758835920907540.Štítky
Angiologie Gynekologie a porodnictví Hematologie a transfuzní lékařství Chirurgie všeobecná Interní lékařství Onkologie Ortopedie Traumatologie Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se