Trombofilní mutace v těhotenství a riziko rozvoje první příhody VTE − systematický přehled a metaanalýza

17. 12. 2018

Rozvoj žilního tromboembolismu v těhotenství nebo po porodu u žen s vrozenými trombofilními mutacemi představuje závažnou komplikaci. Tyto pacientky tak během těhotenství a po porodu vyžadují zvláštní pozornost, v některých případech je nutné profylaktické podávání antikoagulancií. Následující systematický přehled a bayesovská metaanalýza měly mimo jiné za cíl podpořit úpravu či tvorbu doporučených postupů dle nejnovějších poznatků a napomoci snížení rizika vzniku první tromboembolické příhody.

Metodika

Vyhledány byly publikované observační studie, které popisovaly průběh těhotenství a rozvoj první epizody žilního tromboembolismu (VTE) u žen s vrozenými trombofilními stavy bez předchozího použití antikoagulancií. Rozvoj žilního tromboembolismu byl stanoven na základě výsledků objektivních metod nebo tehdy, pokud pacientce musela být aplikována kompletní dávka antikoagulační terapie.

Výsledná zjištění

Do metaanalýzy bylo zahrnuto 36 studií, které poskytly data o 41 297 těhotenství. Z toho 5 994 gravidit proběhlo u žen s trombofilními mutacemi, ostatní byly kontrolní. U všech trombofilních stavů byl pozorován nárůst rizika rozvoje VTE. Mezi trombofilní stavy s vysokým rizikem patří následující:

  • deficit antitrombinu (riziko před porodem: 7,3 %; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,8−15,6 %; po porodu: 11,1 %; 95% CI 3,7−21,0 %);
  • deficit proteinu C (před porodem: 3,2 %; 95% CI 0,6−8,2 %; po porodu: 5,4 %; 95% CI 0,9−13,8 %);
  • deficit proteinu S (před porodem: 0,9 %; 95% CI 0,0−3,7 %; po porodu: 4,2 %; 95% CI 0,7−9,4 %);
  • homozygot mutace faktoru V − Leiden (před porodem: 2,8 %; 95% CI 0,0−8,6 %; po porodu: 2,8 %; 95% CI 0,0−8,8 %).

Absolutní kombinované riziko rozvoje VTE před porodem nebo po něm u heterozygotů FV Leiden, heterozygotů mutace pro protrombin G20210A nebo u kombinace mutace FV Leiden a mutace pro protrombin G20210A bylo < 3 %.

Závěr

Ženám s deficitem antitrombinu, proteinu C či proteinu S nebo homozygotům s FV Leiden by měla být aplikována antikoagulační profylaktická léčba před porodem, po něm, případně v obou případech. U heterozygotů mutace FV Leiden, heterozygotů mutace pro protrombin G20210A nebo při kombinaci heterozygota mutace FV a mutace pro protrombin G20210A by neměla být automaticky předepisována profylaktická antikoagulační terapie. Tyto výsledky by měly být zohledněny při tvorbě nových doporučení pro léčbu těhotných žen s rizikem rozvoje VTE.

(gpl)

Zdroj: Croles F. N., Nasserinejad K., Duvekot J. J. et al. Pregnancy, thrombophilia, and the risk of a first venous thrombosis: systematic review and bayesian meta-analysis. BMJ 2017 Oct 26; 359: j4452, doi: 10.1136/bmj.j4452.Štítky
Angiologie Gynekologie a porodnictví Hematologie a transfuzní lékařství Chirurgie všeobecná Interní lékařství Onkologie Ortopedie Traumatologie Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se