Riziko TEN u těhotných žen hospitalizovaných pro onkologické onemocnění a tromboprofylaxe enoxaparinem

29. 7. 2019

U nemocných hospitalizovaných kvůli onkologickému onemocnění existuje vysoké riziko rozvoje tromboembolické nemoci (TEN), která zároveň patří k hlavním příčinám morbidity a mortality žen během těhotenství a poporodního období. Se zvyšujícím se věkem rodiček se zvyšuje rovněž incidence onkologických diagnóz, které jinak bývaly během těhotenství spíše výjimkou. Zda a jak se důsledky dvojího rizika projeví i při tromboprofylaxi, hodnotila prezentovaná práce brazilských autorů.

Metodika a průběh studie

Data pro tuto longitudinální prospektivní studii byla u těhotných pacientek hospitalizovaných v univerzitní nemocnici v São Paulo sbírána v období od prosince 2014 do července 2016. Riziko TEN bylo posuzováno podle modifikovaných guidelines Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, které zohledňovaly charakteristiku nádoru, věk, kardiovaskulární onemocnění, případnou trombofilii a další faktory, podle nichž byly pacientky rozděleny do 2 skupin s rizikem nízkým nebo vysokým.

Skupina s vysokým rizikem TEN (kromě osob s kontraindikací antikoagulancií) tromboprofylakticky dostávala 1× denně subkutánně nízkomolekulární heparin (LWMH) enoxaparin. Kromě toho byly pacientkám nabídnuty bandáže končetin. Tromboprofylaxe byla zahájena 8 hodin po porodu nebo operaci a pokračovalo se v ní po celou dobu hospitalizace. Pokud bylo při propuštění riziko TEN zhodnoceno jako vysoké, pacientky dostávaly tuto léčbu ještě dalších 15 nebo 40 dní. Celkově byly sledovány po dobu dalších 3 měsíců.

Výsledky

Do analýzy bylo zahrnuto 52 hodnocení rizika TEN provedených u 34 pacientek, z toho 71,2 % proběhlo u žen mladších 35 let. Vysoké riziko TEN bylo vyhodnoceno ve 34 případech (65,4 %), z nichž u 5 byl LWMH kontraindikovaný a u 1 se přistoupilo k podávání nefrakcionovaného heparinu v profylaktické dávce; v ostatních případech byl podáván enoxaparin v dávce odpovídající hmotnosti pacientky. Téměř polovina pacientek (44,2 %) trpěla rakovinou prsu. Nejčastějším rizikovým faktorem TEN ve skupině s vysokým rizikem byla chemoterapie v předchozích 6 měsících.

U žádné z pacientek se v průběhu studie neobjevily známky TEN ani nežádoucích účinků antikoagulace. Stejně tak během 3měsíčního sledování nedošlo k žádnému úmrtí, a to nejen ve skupině s nízkým rizikem TEN, ale ani u pacientek s vysokým rizikem.

Závěr

U většiny těhotných pacientek, které byly hospitalizovány kvůli svému onkologickému onemocnění, existovalo vysoké riziko TEN. Aplikace tromboprofylaktického protokolu za použití enoxaparinu a určení rizika rozvoje TEN bylo u sledovaných žen prospěšné z hlediska prevence morbidity a mortality na TEN.

(mir)

Zdroj: Hase E. A., Barros V. I. P. V. L., Igai A. M. K. et al. Risk assessment of venous thromboembolism and thromboprophylaxis in pregnant women hospitalized with cancer: preliminary results from a risk score. Clinics (Sao Paulo) 2018; 73: e368, doi: 10.6061/clinics/2018/e368.Štítky
Angiologie Gynekologie a porodnictví Hematologie a transfuzní lékařství Chirurgie všeobecná Interní lékařství Onkologie Ortopedie Traumatologie Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se