Prodloužená tromboprofylaxe u onkologicky nemocných při operacích v oblasti břicha a pánve

25. 2. 2019

Analýza dat získaných ze 6 randomizovaných klinických studií, 7 metaanalýz a 5 nerandomizovaných kohortových studií pomohla vyhodnotit přínos prodloužené tromboprofylaxe v souvislosti s operacemi v abdominopelvické oblasti u onkologických pacientů.

Významně zvýšené riziko trombotické komplikace

Venózní tromboembolická nemoc (VTEN) zahrnuje hlubokou žilní trombózu (HŽT) a plicní embolii (PE). Představuje typickou komplikaci onkologického onemocnění a jeho léčby. Některé operace v oblasti břicha a pánve u pacientů s nádorovým onemocněním jsou spojené se 6–14násobně zvýšeným rizikem HŽT oproti výkonům u nemocných bez onkologické diagnózy. Tromboprofylaxe nízkomolekulárními hepariny (LMWH) prodloužená na dobu 4 týdnů následujících po perioperační profylaxi je doporučenou strategií u onkologických pacientů podstupujících tyto zákroky.

Analýza dat

Dostupné důkazy ukazují na signifikantní snížení míry výskytu VTEN u onkologicky nemocných podstupujících operační výkon v oblasti břicha a pánve, pokud jim byla podávána prodloužená profylaxe LMWH oproti běžné délce podávání. Některé studie také ukázaly na trend ke sníženému výskytu symptomatické VTEN. Mnohé pak prokázaly signifikantní pokles výskytu proximální HŽT a některé naznačují i trend z hlediska sníženého výskytu PE jakožto komplikace výkonu. Studie ani metaanalýzy naopak neprokázaly zvýšení incidence krvácivých komplikací při prodlouženém podávání LMWH.

Závěr

Výsledky na základě zhodnocení uvedených dat ukazují potenciální důležitý klinický přínos prodloužené tromboprofylaxe prostřednictvím subkutánně podávaných LMWH u onkologických pacientů podstupujících chirurgický zákrok v oblasti břicha či pánve.

(eza)

Zdroj: Carrier M., Altman A. D., Blais N. et al. Extended thromboprophylaxis with low-molecular weight heparin (LMWH) following abdominopelvic cancer surgery. Am J Surg 2018 Dec 16, pii: S0002-9610(18)31377-1, doi: 10.1016/j.amjsurg.2018.11.046 [Epub ahead of print].Štítky
Angiologie Gynekologie a porodnictví Hematologie a transfuzní lékařství Chirurgie všeobecná Interní lékařství Onkologie Ortopedie Traumatologie Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se