Management péče o těhotné ženy s vrozenými trombofilními stavy

12. 12. 2018

Zhodnocení možného rizika rozvoje tromboembolické nemoci představuje důležitou roli v péči o těhotné. Zavedení guidelines pro tromboprofylaxi těhotných ve Velké Británii vedlo k signifikantnímu poklesu mateřské úmrtnosti na tromboembolickou nemoc.

Zahájení tromboprofylaxe

Nutnost zahájení tromboprofylaxe u těhotných pacientek závisí na několika faktorech:

 • Prodělaná epizoda tromboembolické nemoci v anamnéze.
 • Přítomnost vysoce rizikového trombofilního stavu oproti trombofilii s nízkým rizikem.
 • Okolnosti, za kterých se vyskytla první epizoda tromboembolické nemoci (těhotenství / podávání estrogenů, idiopaticky nebo při přítomnosti jasně detekovatelných rizikových faktorů − např. zlomeniny, operace, imobilizace).

Na základě těchto faktorů se rozhoduje o zahájení tromboprofylaxe, ale také o jejím načasování (v průběhu těhotenství nebo jen v období po porodu) a intenzitě terapie. Brzké rozpoznání rizikových faktorů a široké zavedení guidelines pro tromboprofylaxi těhotných ve Velké Británii vedlo k výraznému poklesu mateřské úmrtnosti v souvislosti s tromboembolickou nemocí. Následující doporučení vycházejí z ACOG Practice Bulletin 123 a jsou přehledně shrnuta v textu recentně publikovaném na portálu Medscape.

Doporučení pro jednotlivé stavy

Trombofilní stavy s nízkým rizikem, pacientka bez předchozí prodělané tromboembolické nemoci

 • Péče během těhotenství: klinické kontroly, bez podávání antikoagulancií nebo profylaktické aplikace nízkomolekulárního heparinu (LMWH) / nefrakcionovaného heparinu (UFH).
 • Péče po porodu: klinické kontroly bez antikoagulační léčby nebo zahájení antikoagulace postpartálně, při současné přítomnosti dalších rizikových faktorů (např. obezita, dlouhodobá imobilizace, rodinný příslušník 1. linie s anamnézou prodělané tromboembolické nemoci před 50. rokem života).

Trombofilní stavy s nízkým rizikem, prodělaná epizoda tromboembolické nemoci v anamnéze, bez zavedené dlouhodobé antikoagulační terapie

 • Péče během těhotenství: profylaktické nebo střední dávky LMWH/UFH nebo klinické kontroly bez antikoagulace.
 • Péče po porodu: antikoagulační terapie nebo střední dávky LMWH/UFH.

Trombofilní stavy s vysokým rizikem (deficit antitrombinu, homozygot mutace FV Leiden, homozygot mutace protrombinu G20210A, heterozygot mutace FV Leiden a současně heterozygot mutace G20210A), bez předchozí prodělané tromboembolické nemoci

 • Péče během těhotenství: profylaktické dávky LMWH/UFH.
 • Péče po porodu: antikoagulační terapie.

Trombofilní stavy s vysokým rizikem, anamnéza epizody tromboembolické nemoci u nemocných neužívajících dlouhodobou antikoagulační terapii

 • Péče během těhotenství: profylaktické nebo střední nebo adjustované dávky LMWH/UFH.
 • Péče po porodu: antikoagulační terapie nebo střední nebo adjustované dávky LMWH/UFH po dobu 6 týdnů.

Prodělaná epizoda tromboembolické nemoci na základě přechodného rizikového faktoru (mimo TEN v těhotenství a při užívání estrogenů), bez přítomnosti vrozené trombofilie

 • Péče během těhotenství: klinické kontroly, bez antikoagulační terapie.
 • Péče po porodu: antikoagulační terapie.

Prodělaná epizoda tromboembolické nemoci během těhotenství nebo při užívání estrogenů, bez přítomnosti vrozené trombofilie

 • Péče během těhotenství: profylaktické dávky LMWH/UFH.
 • Péče po porodu: antikoagulační terapie.

Prodělaná epizoda tromboembolické nemoci, bez přítomnosti rizikových faktorů u nemocných neužívajících dlouhodobou antikoagulační terapii, bez přítomnosti vrozené trombofilie

 • Péče během těhotenství: profylaktické dávky LMWH/UFH.
 • Péče po porodu: antikoagulační terapie.

Dvě nebo více prodělaných epizod tromboembolické nemoci u nemocných neužívajících dlouhodobou antikoagulační terapii (s přítomností vrozené trombofilie nebo bez ní)

 • Péče během těhotenství: profylaktická nebo terapeutická dávka LMWH/UFH.
 • Péče po porodu: antikoagulační terapie nebo terapeutická dávka LMWH/UFH po dobu 6 týdnů.

Dvě nebo více prodělaných epizod tromboembolické nemoci u nemocných užívajících dlouhodobou antikoagulační terapii (s přítomností vrozené trombofilie nebo bez ní)

 • Péče během těhotenství: terapeutická dávka LMWH/UFH.
 • Péče po porodu: obnovení dlouhodobé antikoagulační terapie.

(gpl)

Zdroj: Springel E. H. Thrombophilias in pregnancy treatment & management. Medscape, Drugs & Diseases > Obstetrics & Gynecology, 2018 Jun 14. Dostupné na: https://emedicine.medscape.com/article/2056429-treatmentŠtítky
Angiologie Gynekologie a porodnictví Hematologie a transfuzní lékařství Chirurgie všeobecná Interní lékařství Onkologie Ortopedie Traumatologie Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se