Dávkování enoxaparinu u morbidně obézních nemocných

11. 11. 2021

Jak optimálně dávkovat enoxaparin u morbidně obézních pacientů? Touto otázkou se zabývala randomizovaná studie, jejíž výsledky byly publikované v časopisu Annals of Pharmacotherapy.

Obezita a problém dávkování antikoagulancií

V posledních letech došlo v rozvinutých zemích k dramatickému nárůstu počtu obézních pacientů. Za obezitu je považována hodnota indexu tělesné hmotnosti (BMI) ≥ 30 mg/m2 a jako morbidně obézní se potom označují pacienti s BMI ≥ 40 mg/m2.

Obézní lidé mají vyšší riziko kardiovaskulárních komplikací a také tromboembolických příhod, často v koincidenci s dalšími získanými civilizačními poruchami (hyperlipidémie, hypertenze ad.). Léčba tromboembolických komplikací velmi často vyžaduje antikoagulaci, přičemž právě pro morbidně obézní pacienty nejsou k dispozici jasná doporučení týkající se dávkování antikoagulancií, například také enoxaparinu.

Dostupné retrospektivní a observační studie udávají dosažení cílových hladin anti-Xa při mediánu dávky enoxaparinu 0,8 mg/kg tělesné hmotnosti. Nicméně enoxaparin má relativně nižší distribuci do tukové tkáně, a řada nemocných tak může být při standardním dávkování předávkovaná. Práce autorů z několika univerzitních pracovišť v USA se proto zabývá právě možnostmi redukce dávky enoxaparinu oproti dávce standardní, s cílem dosažení zamýšlených hladin anti-Xa právě v této skupině nemocných.

Metodika a průběh studie, hodnocená populace

Jednalo se o prospektivní randomizovanou kontrolovanou studii u nemocných s BMI ≥ 40 mg/m2. Ti byli randomizovaní k podávání standardní dávky enoxaparinu (1 mg/kg) nebo dávky redukované (0,8 mg/kg) ve frekvenci 12 hodin. Primárním cílovým parametrem byl podíl nemocných, u kterých byly dosaženy terapeutické hladiny anti-Xa v rozmezí 0,5−1,1 IU/ml.

Celkově se výzkumu zúčastnilo 62 nemocných − ve skupině se standardním dávkováním jich bylo 32, ve skupině s redukovanou dávkou 30. Studii dokončilo 54 účastníků. 

Výsledky

Cílové hladiny anti-Xa bylo dosaženo ve srovnatelných podílech jak při podání redukované dávky (25 z 28 léčených), tak při dávkování standardním (20 z 26), tedy 89,3 %, resp. 76,9 % (p = 0,29). U 9 pacientů bylo potřeba upravit dávku, z toho u 6 v rameni se standardním dávkováním. U všech byla naměřena hladina anti-Xa nad stanoveným terapeutickým rozmezím.

Nebyly zaznamenány žádné krvácivé či trombotické komplikace.

Závěr

Jedná se o první randomizovanou kontrolovanou studii řešící dávkování enoxaparinu u morbidně obézních pacientů. Téměř 90 % nemocných, kteří užívali iniciálně redukovanou dávku 0,8 mg/kg, podávanou každých 12 hodin, dosáhlo cílových hladin anti-Xa.

Na základě těchto výsledků lze konstatovat, že u morbidně obézních pacientů je možné zahájit antikoagulační léčbu redukovanou dávkou enoxaparinu.

(eza)

Zdroj: Curry M. A., LaFollette J. A., Alexander B. R. et al. Evaluation of treatment-dose enoxaparin in acutely ill morbidly obese patients at an academic medical center: a randomized clinical trial. Ann Pharmacother 2019; 53 (6): 567−573, doi: 10.1177/1060028018821149.Štítky
Angiologie Gynekologie a porodnictví Hematologie a transfuzní lékařství Chirurgie všeobecná Interní lékařství Onkologie Ortopedie Traumatologie Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se