Benefity enoxaparinové profylaxe v těhotenství a šestinedělí

11. 4. 2022

Výsledky studií naznačují, že užívání nízkomolekulárních heparinů během těhotenství může vést k lepší prognóze u žen s trombofilií a recidivujícími potraty. Skupina autorů z Izraele porovnávala rozdíly v účinnosti při podávání 2 různých dávek enoxaparinu u žen s dědičnou trombofilií a anamnézou 2 a více spontánních potratů nebo 1 úmrtí plodu bez zjevné příčiny.

Úvod

V průběhu těhotenství se vlivem změn v koagulačním a fibrinolytickém systému zvyšuje riziko tromboembolického onemocnění, vyšší riziko představuje přítomnost hereditární (nejčastěji Leidenská mutace faktoru V a mutace protrombinu) nebo získané (antifosfolipidový syndrom) trombofilie v anamnéze, jež mohou vést k dalšímu narušení rovnováhy koagulačních a antikoagulačních mechanismů. 

Metodika a průběh studie  

Multicentrické prospektivní randomizované studie LIVE-ENOX se účastnilo celkem 180 žen ve 12 centrech v Izraeli. Kritériem zařazení byla trombofilie, věk ≥ 18 let, 5.–10. týden těhotenství a anamnéza spontánního potratu (≥ 3 spontánní potraty před koncem I. trimestru, ≥ 2 ztráty ve II. trimestru nebo úmrtí plodu v III. trimestru). Zároveň byly vyloučené ženy, u kterých došlo ke spontánnímu potratu během posledních 3 měsíců před zařazením do studie, ženy s anamnézou tromboembolického onemocnění, epilepsie, trombocytopenie, renální či jaterní nedostatečnosti nebo kontraindikací nízkomolekulárních heparinů (LMWH).  

Pacientky byly randomizované v poměru 1 : 1 do 2 skupin: první skupina užívala 40 mg enoxaparinu 1× denně a druhá skupina 80 mg enoxaparinu denně (2× 40 mg). Poučené pacientky si aplikovaly enoxaparin subkutánní injekcí pomocí předplněných injekčních stříkaček od zařazení do studie po celou dobu těhotenství až do šestinedělí. Primárním konečným parametrem účinnosti léčby byl porod živého zdravého dítěte. Další ukazatelé byly zaměřené na bezpečnost – přítomnost trombocytopenie u matky a nežádoucí účinky související s podávaným léčivem v průběhu studie.  

Výsledky 

Studii dokončilo více než 90 % žen (n = 166), mezi skupinami s jednotlivými dávkami nebyl žádný významný rozdíl ve výsledku těhotenství. 135 těhotenství vedlo k úspěšnému narození živého zdravého dítěte: 84,3 % (n = 70) v rameni s nižším dávkováním a 78,3 % (n = 65) v rameni s vyšším dávkováním. Rovněž mezi jednotlivými typy trombofilie nebyly pozorované žádné statisticky významné rozdíly. 

Hlavními obavami spojenými s antikoagulační léčbou bývají zpravidla krvácení a heparinem indukovaná trombocytopenie (HIT). LMWH jsou spojené s nízkým rizikem krvácení a nižším výskytem HIT, což potvrdily také výsledky studie LIVE-ENOX. Během podávání enoxaparinu v jejím rámci nebyly hlášené žádné případy trombózy, epizody krvácení ani HIT. Lokální alergické kožní reakce v místě vpichu byly pozorované pouze u malého počtu žen: 2,2 % (n = 2) v kohortě se 40 mg, resp. 3,3 % (n = 3) v kohortě s 80 mg. 

Závěr 

Získaná data ukazují, že profylaxe enoxaparinem u gravidních žen v riziku, ať již v denní dávce 40 či 80 mg, je bezpečná a vede k příznivému výsledku, tj. donošení živého a zdravého dítěte. Výsledky studie spolu s předchozími pracemi autorů naznačují, že nižší dávka enoxaparinu (40 mg/den) může být dostačující profylaxí u trombofilních žen se standardním rizikem, zatímco vyšší dávka (80 mg/den) může být bezpečnou variantou a přinášet benefit ženám s obzvláště vysokým rizikem trombózy. Léčba enoxaparinem byla v obou dávkách velmi dobře tolerovaná a nevyskytly se žádné klinicky významné krvácivé komplikace, trombózy ani HIT.  

(lexi) 

Zdroje: 
1. Brenner B., Hoffman R., Carp H. et al. Efficacy and safety of two doses of enoxaparin in women with. thrombophilia and recurrent pregnancy loss: the LIVE/ENOX study. J Thromb Haemost 2005; 3: 227–229, doi: 10.1111/j.1538-7836.2004.01090.x. 
2. Brenner B., Hoffman R., Blumenfeld Z. et al. Gestational outcome in thrombophilic women with recurrent pregnancy loss treated by enoxaparin. Thromb Haemost 2000; 83: 693–697, 10.1055/s-0037-1613894.Štítky
Angiologie Gynekologie a porodnictví Hematologie a transfuzní lékařství Chirurgie všeobecná Interní lékařství Onkologie Ortopedie Traumatologie Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se