Potenciální antioxidační účinek nezmýdelnitelného oleje ze sóji a avokáda v terapii osteoartrózy

21. 5. 2020

Etiopatogeneze osteoartrózy je velmi komplexní a dosud ne zcela objasněná. V rozvoji a průběhu onemocnění podle současných hypotéz zastávají důležitou úlohu reaktivní formy kyslíku. V terapii by se tak mohly uplatňovat látky s antioxidačním účinkem, mezi něž se řadí nezmýdelnitelný olej ze sóji a avokáda.

Úvod

Osteoartróza je nejčastější příčinou poruchy mobility s dosud neobjasněnou etiopatogenezí. Degenerativní ireverzibilní poškození synoviální chrupavky je způsobeno chronickým lokálním zánětem, v jehož rozvoji a průběhu zastávají důležitou úlohu prozánětlivé cytokiny, mezi něž se řadí IL-1β, IL-6, TNF-α. Zvýšená exprese těchto cytokinů spouští zánětlivou kaskádu charakterizovanou zvýšenou produkcí degradačních enzymů a sníženou produkcí proteoglykanů a kolagenu.

Tvorba cytokinů je asociována se zvýšenou tvorbou reaktivních forem kyslíku (ROS). Například IL-1β, jeden z nejaktivnějších cytokinů v kloubu postiženém osteoartrózou, stimuluje produkci ROS, jakými jsou peroxidáza, hydroxylované radikály a NO. Současně způsobuje deficienci superoxiddismutázy, což je jeden z nejdůležitějších enzymů chránících buňky před ROS. Zvýšený oxidativní stres zjednodušeně způsobuje sníženou syntézu kolagenu typu II a jeho zvýšenou degradaci, čímž dochází k poškození chrupavky synoviálních kloubů.

Diagram ukazuje, jak reaktivní formy kyslíku mohou poškozovat chrupavku.

Zdroj: Grover A. K., Samson S. E. Benefits of antioxidant supplements for knee osteoarthritis: rationale and reality. Nutr J 2016; 15: 1, doi: 10.1186/s12937-015-0115-z

Efekt nezmýdelnitelného oleje ze sóji a avokáda

V návaznosti na současné poznatky jsou postupně identifikovány látky s antioxidačním účinkem, které by mohly zpomalovat progresi onemocnění. Nejvíce důkazů podporujících pozitivní efekt bylo nalezeno pro nezmýdelnitelný olej ze sóji a avokáda, dále pro kurkumin, extrakt z kadidlovníku pilovitého (Boswellia serrata) a některé byliny užívané v ájurvédské a čínské medicíně.

V nezmýdelnitelném oleji se nachází z 1/3 extrakt z avokáda a ze 2/3 extrakt ze sóji. V této směsi je obsažena řada látek, hlavní složku představují fytosteroly, a to konkrétně β-sitosterol, kampesterol a stigmasterol. Mezi další účinné látky patří vitaminy rozpustné v tucích, triterpenové alkoholy a nejspíše také furanové mastné kyseliny. V rámci antioxidačního účinku extrakt inhibuje tvorbu prozánětlivých molekul jako IL-1, IL-6, IL-8, TNF, PGE2 a moduluje nukleární faktor NF-κB. Léčivo dále inhibuje uvolňování a aktivitu degradačních enzymů z rodiny metaloproteináz a fibrinolýzu prostřednictvím inhibice tkáňového aktivátoru plazminogenu typu 1.

Neméně důležitá je v rámci antioxidačního účinku také inhibice absorpce exogenního cholesterolu a endogenní biosyntézy cholesterolu. Zvýšené hladiny oxidovaného LDL cholesterolu, který zprostředkovává aktivitu ROS, jsou pozorovány u více než poloviny nemocných s osteoartrózou.

Výsledky experimentů byly také podpořeny řadou klinických studií. Maheu et al. publikovali efekt podávání nezmýdelnitelného oleje ze sóji a avokáda u 50 pacientů s osteoartrózou kyčle a 114 pacientů s osteoartrózou kolene. Po 6 měsících terapie byla pozorována vyšší efektivita léku v porovnání s placebem (p < 0,001). V této studii byl pozorován signifikantní pokles hodnot Lequesneova indexu při aktivní terapii oproti placebu (z 9,7 ± 0,3 na 6,8 ± 0,4 vs. z 9,4 ± 0,3 na 8,9 ± 0,4). Méně pacientů na aktivní terapii také vyžadovalo podávání nesteroidních antiflogistik (48 vs. 63 %; p = 0,054). V této studii byl pozorován vyšší efekt u pacientů s osteoartrózou kyčle, i když v dalších studiích spíše převažuje efekt u osteoartrózy kolene.

Závěr

Reaktivní formy kyslíku podle současných hypotéz zastávají důležitou úlohu v etiopatogenezi osteoartrózy. Z výsledků dosud publikovaných studií vyplývá, že nezmýdelnitelný olej ze sóji a avokáda běžně užívaný v symptomatické terapii osteoartrózy kyčle a kolene vykazuje silný antioxidační účinek, díky čemuž by mohl signifikantně modifikovat oxidativní stres a tím zpomalovat progresi onemocnění.

(holi)

Zdroje:
1. Grover A. K., Samson S. E. Benefits of antioxidant supplements for knee osteoarthritis: rationale and reality. Nutr J 2016; 15: 1, doi: 10.1186/s12937-015-0115-z.
2. Maheu E., Maziéres B., Valat J. P. et al. Symptomatic efficacy of avocado/soybean unsaponifiables in the treatment of osteoarthritis of the knee and hip: a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter clinical trial with a six-month treatment period and a two-month followup demonstrating a persistent effect. Arthritis Rheum 1998; 41 (1): 81–91, doi: 10.1002/1529-0131(199801)41:1<81::AID-ART11>3.0.CO;2-9.Štítky
Ortopedie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se