Porovnání účinnosti a bezpečnosti nezmýdelnitelného oleje ze sóji a avokáda a chondroitinsulfátu v terapii osteoartrózy kolene

8. 4. 2020

Osteoartróza představuje nejčastější kloubní onemocnění dospělých pacientů, jehož prevalence narůstá s věkem, přičemž tyto obtíže nejčastěji postihují kolenní kloub. V terapii osteoartrózy kolenního kloubu (gonartrózy) se uplatňují takzvané symptomaticky pomalu působící léky v terapii osteoartrózy (SYSADOA), mezi něž se řadí nezmýdelnitelný olej ze sóji a avokáda či chondroitinsulfát. Studie porovnávala účinnost a bezpečnost těchto dvou léků v 6měsíční terapii gonartrózy.

Úvod

U osteoartrózy kolenního kloubu neboli gonartrózy se obecně rozlišuje primární (idiopatická) a sekundární forma. Primární forma je méně častá, vzniká většinou ve středním věku a postihuje častěji ženy. Sekundární gonartróza je častější, postihuje častěji muže a vzniká nezávisle na věku. Mezi nejčastější příčiny sekundární gonartrózy patří poúrazové stavy, artritidy, vrozené a vývojové vady nebo extraartikulární osové deformity.

V terapii obou forem gonartrózy se uplatňuje komplexní multidisciplinární přístup zahrnující režimová opatření, farmakoterapii, rehabilitaci a chirurgické výkony. V rámci farmakoterapie jsou běžně užívány takzvané symptomaticky pomalu působící léky v terapii osteoartrózy (SYSADOA). Mezi nejčastěji užívané léky v této kategorii patří nezmýdelnitelný olej ze sóji a avokáda a chondroitinsulfát.

Metodika studie

Do randomizované klinické dvojitě matoucí studie byli zahrnuti pacienti trpící femorotibiální gonartrózou. Ti byli randomizováni v poměru 1 : 1 k terapii nezmýdelnitelným olejem ze sóji a avokáda v dávce 300 mg 1× denně a k terapii chondroitinsulfátem v dávce 400 mg 3× denně. Celková doba terapie činila 6 měsíců s následným 2měsíčním obdobím klinického sledování. Primárním cílem studie bylo zhodnocení změny skóre v dotazníkovém systému The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC), mezi sekundární cíle studie patřilo zhodnocení změny v Lequesneově skórovacím systému, zhodnocení bolestivosti v klidu a při pohybu a zhodnocení celkové účinnosti terapie.

Výsledky 

Do studie bylo zahrnuto 364 pacientů, u 361 bylo na konci studie možné provést zhodnocení. K terapii nezmýdelnitelným olejem ze sóji a avokáda bylo přiřazeno 183 pacientů, k terapii chondroitinsulfátem 178. Skóre WOMAC na konci terapie kleslo přibližně o 50 % oproti výchozím hodnotám v obou terapeutických skupinách. V následném sledovacím období bylo pozorováno další mírné zlepšení ve skórovacím systému. Mezi skupinami nebyl v rámci skóre WOMAC zjištěn statisticky signifikantní rozdíl.

Obdobné výsledky byly pozorovány i v rámci sekundárních cílů. Postupem času došlo k redukci užívání záchranné analgetické medikace, více než 80 % pacientů hodnotilo celkovou účinnost terapie jako excelentní nebo dobrou. Užívání obou léků bylo bezpečné, s dobrou snášenlivostí.

Závěr

Z výsledků této studie vyplývá, že v rámci terapie gonartrózy vykazuje nezmýdelnitelný olej ze sóji a avokáda v dávce 300 mg 1× denně stejný efekt jako chondroitinsulfát v dávce 400 mg 3× denně. V rutinní klinické praxi by mohlo být nasazení nezmýdelnitelného oleje ze sóji a avokáda asociováno s vyšší mírou compliance vzhledem k dávkování 1× denně.

(holi)

Zdroj: Pavelka K., Coste P., Géher P., Krejci G. Efficacy and safety of piascledine 300 versus chondroitin sulfate in a 6 months treatment plus 2 months observation in patients with osteoarthritis of the knee. Clin Rheumatol 2010; 29 (6): 659–670, doi: 10.1007/s10067-010-1384-8.Štítky
Ortopedie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se