Nezmýdelnitelný olej ze sóji a avokáda v terapii osteoartrózy kolene – výsledky rozsáhlé observační studie

28. 5. 2020

Osteoartróza je nejběžnější kloubní onemocnění dospělých pacientů. Mezi nejčastěji postižené klouby patří kyčle a kolena. V terapii osteoartrózy těchto kloubů se uplatňuje nezmýdelnitelný olej ze sóji a avokáda, jehož efektivita byla potvrzena rozsáhlou observační studií.

Úvod

Osteoartróza je nejběžnější onemocnění kloubů dospělých, jehož prevalence vzrůstá s postupujícím věkem. Mezi nejčastěji postižené klouby patří páteř a váhonosné klouby dolních končetin, a to konkrétně kyčle a kolena. Kauzální terapie onemocnění dosud neexistuje, v symptomatické terapii se uplatňují nejčastěji analgetika, nesteroidní antiflogistika a takzvané symptomaticky pomalu působící léky v terapii osteoartrózy (SYSADOA).

Do skupiny SYSADOA se řadí nezmýdelnitelný olej ze sóji a avokáda, jehož účinek byl podložen řadou publikovaných studií. Mechanismus účinku tohoto léku je komplexní, v in vitro studiích byl prokázán efekt na zvýšení exprese růstového faktoru TGF-β a syntézy kolagenu v chondrocytech. Současně působením léku dochází k inhibici tvorby prozánětlivých molekul IL-6, IL-8, PGE-2 a degradačního enzymu MMP-3. Procesy na molekulární úrovni tak částečně ozřejmují antikatabolický, protizánětlivý a možný chondroprotektivní efekt léku.

Pro klinickou praxi je však důležitější efekt podávání léku u pacientů trpících osteoartrózou. S cílem ozřejmit jeho účinnost v běžné klinické praxi proto byla koncipována observační studie probíhající v několika desítkách ambulancí po dobu 6 měsíců.

Metodika a průběh studie

Do otevřené prospektivní observační studie probíhající v 99 revmatologických centrech byli zahrnuti pacienti trpící primární a sekundární formou gonartrózy. U zúčastněných pacientů byla vyloučeno jiné revmatologické onemocnění a do studie nebyli zahrnuti ti, kteří v posledních 4 měsících užívali SYSADOA a v posledním měsíci jim byly podávány glukokortikoidy. Všichni zúčastněni podstoupili terapii nezmýdelnitelným olejem ze sóji a avokáda v dávce 300 mg 1× denně. Pacientům bylo současně dovoleno užívání analgetik a nesteroidních antiflogistik podle potřeby.

Celková délka terapie činila 6 měsíců, klinická kontrola proběhla při vstupu do studie a následně každé 2 měsíce. Mezi primární cíle studie patřilo zhodnocení efektivity léku prostřednictvím Lequesneova funkčního indexu, bolestí kloubů pomocí vizuální analogové škály (VAS), Laitinenova indexu a zhodnocení užívání analgetik a nesteroidních antiflogistik. Mezi další cíle studie patřilo zhodnocení adherence k terapii a výskytu nežádoucích účinků.

Výsledky 

Studie se zúčastnilo 4822 pacientů, jejich průměrný věk činil 60,64 ± 11,6 roku a v 73,4 % se jednalo o ženy. Celkem 96,1 % pacientů hodnotilo bolest jako hlavní symptom gonartrózy, celkem v 75,51 % případů byla gonartróza hodnocena jako primární. Ve studii nebyl k dispozici přehled pacientů v jednotlivých fázích osteoartrózy. Na počátku studie hlásilo užívání analgetik nebo nesteroidních antiflogistik 58,8 % účastníků (nejčastěji diklofenak, meloxikam a paracetamol).

Studii dokončilo 4186 pacientů (87 %). Ve všech sledovaných parametrech došlo po 6měsíční terapii k signifikantnímu poklesu. Medián funkčního Lequesneova indexu poklesl z hodnoty 8 při vstupu do studie na hodnotu 4 na konci studie (p < 0,001). Během studie došlo k poklesu bolestivosti hodnocené pomocí Laitinenova skóre z 6 na konečných 3 a pomocí VAS byl v rámci klidové bolesti pozorován pokles mediánu z 1,8 na 0 a v rámci bolesti při pohybu z 5,6 na 1,9 (p < 0,001). Více než 50 % pacientů na konci studie netrpělo žádnou bolestí (p < 0,001).

Hodnoty funkčního Lequesne indexu v průběhu terapie
Obr. 1. Hodnoty funkčního Lequesne indexu v průběhu terapie

Podíl pacientů užívajících analgetika nebo nesteroidní antiflogistika klesl z výchozích 58,8 na 24,9 % na konci studie (p < 0,001). Během studie nebyly pozorovány žádné závažné nežádoucí účinky terapie. Celkově se nežádoucí účinky objevily u velmi malého počtu pacientů, u 5 pacientů došlo k rozvoji průjmu, u 2 k elevaci tlaku krve a u 3 k nevolnosti, flatulenci a bolestem břicha.

Podíl pacientů užívajících analgetika/nesteroidní antiflogistika
Obr. 2. Podíl pacientů užívajících analgetika/nesteroidní antiflogistika

Závěr

Z výsledků rozsáhlé observační studie vyplývá, že podávání nezmýdelnitelného oleje ze sóji a avokáda v dávce 300 mg/den u pacientů trpících osteoartrózou kolenního kloubu signifikantně zmírňuje bolestivost a zlepšuje funkční výsledky. Dlouhodobé podávání je navíc dobře tolerované, s minimálním rizikem rozvoje nežádoucích účinků.

(holi)

Zdroj: Gluszko P., Stasiek M. Symptom-modifying effects of oral avocado/soybean unsaponifiables in routine treatment of knee osteoarthritis in Poland. An open, prospective observational study of patients adherent to a 6-month treatment. Reumatologia 2016; 54 (5): 217–226, doi: 10.5114/reum.2016.63661.Štítky
Ortopedie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se