Efektivita a bezpečnost nezmýdelnitelného oleje ze sóji a avokáda v terapii osteoartrózy kolene a kyčle

4. 4. 2020

Osteoartróza představuje chronické ireverzibilní degenerativní onemocnění kloubů, jehož prevalence narůstá s věkem. V terapii se uplatňuje řada postupů, včetně podávání preparátů, jejichž cílem je snížit symptomy onemocnění a zmírnit jeho progresi. Recentně publikovaná studie přináší současné poznatky o efektivitě a bezpečnosti nezmýdelnitelného oleje ze sóji a avokáda v terapii osteoartrózy kyčelních a kolenních kloubů.

Úvod

Osteoartróza již v současnosti představuje závažný medicínský problém vzhledem k narůstajícímu počtu nemocných. Výdaje na zdravotní péči spojenou s terapii osteoartrózy v budoucnu nadále porostou vzhledem k pokračujícímu trendu stárnutí populace. Kauzální terapie onemocnění přitom dosud neexistuje, cílem symptomatické léčby je zpomalit progresi onemocnění, potlačit jeho příznaky a oddálit chirurgický výkon.

Nezmýdelnitelný olej ze sóji a avokáda je indikovaný k terapii osteoartrózy kyčelních a kolenních kloubů. Mezi účinky nezmýdelnitelného oleje ze sóji a avokáda patří ochrana chrupavky, anabolický, antikatabolický a protizánětlivý efekt. Hlavní léčebnou složku představují fytosteroly, a to konkrétně beta-sitosterol, kampesterol a stigmasterol. Dalšími látkami obsaženými ve směsi jsou potom vitaminy rozpustné v tucích, triterpenové alkoholy a nejspíše furanové mastné kyseliny.

Recentně publikovaný systematický přehled a metaanalýza randomizovaných placebem kontrolovaných klinických studií přináší aktuální důkazy o bezpečnosti a efektivitě nezmýdelnitelného oleje ze sóji a avokáda.

Výsledky analýzy

Do analýzy byly zahrnuty studie hodnotící podávání nezmýdelnitelného oleje ze sóji a avokáda u pacientů s osteoartrózou kyčle a kolene, přičemž mezi sledované parametry patřilo zhodnocení skóre na základě Lequesneova indexu, vizuální analogové škály a šířky kloubní štěrbiny.

Při podávání nezmýdelnitelného oleje ze sóji a avokáda byla pozorována signifikantní redukce bolesti hodnocená pomocí vizuální analogové škály s hodnotou váženého průměrného rozdílu −9,64 mm (95% interval spolehlivosti [CI] −17,43 až −1,84; p = 0,02; I2 = 92 %). Subanalýza se zaměřením na lokalitu osteoartrózy prokázala signifikantní snížení skóre vizuální analogové škály a Lequesneova indexu u pacientů trpících osteoartrózou kolene. Průměrný vážený rozdíl pro pokles bolesti na vizuální analogové škále činil −17,36 (95% CI −25,91 až −8,82; p < 0,0001; I2 = 87 %) a pro pokles v Lequesneově indexu činil −2,33 (95% CI −2,88 až −1,78; p < 0,00001, I2 = 18 %). V rámci osteoartrózy kyčle nebylo při subanalýze dosaženo statisticky signifikantních hodnot redukce ve sledovaných parametrech.

Při podávání nezmýdelnitelného oleje ze sóji a avokáda nebyl prokázán statisticky signifikantní rozdíl ve výskytu nežádoucích příhod oproti placebu (relativní riziko [RR] 1,02; 95% CI 0,83–1,25; p = 0,88; I2 = 0 %).

Závěr

Z výsledků této práce vyplývá, že podávání nezmýdelnitelného oleje ze sóji a avokáda vede k signifikantnímu poklesu při hodnocení bolesti u pacientů trpících osteoartrózou kolene na základě Lequesneova indexu a vizuální analogové škály. U nemocných s osteoartrózou kyčle nebylo v analýze dosaženo statisticky signifikantních hodnot redukce ve sledovaných parametrech.

(holi)

Zdroj: Simental-Mendía M., Sánchez-García A., Acosto-Olivo C. A. et al. Efficacy and safety of avocado-soybean unsaponifiables for the treatment of hip and knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. Int J Rheum Dis 2019 Sep; 22 (9): 1607–1615, doi: 10.1111/1756-185X.13658. Štítky
Ortopedie Praktické lékařství pro dospělé
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Terapie osteoartrózy v praxi
Autoři: MUDr. Marta Olejárová, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se