Úprava kritérií pro diagnostiku syndromu dráždivého tračníku v klinické praxi

20. 9. 2022

Římská kritéria pro diagnostiku poruch interakce střeva a mozku (DGBI) byla na základě nesouladu s jejich využíváním v klinické praxi recentně upravena. Výbor Rome Foundation vytvořil modifikovaná Římská diagnostická kritéria IV. Při péči o pacienty s DGBI včetně syndromu dráždivého tračníku (IBS) tak bude možné stanovit diagnózu i při kratším trvání a nižší frekvenci příznaků.

Důvody modifikace Římských kritérií IV

Římská kritéria pro diagnostiku DGBI, kam patří také syndrom dráždivého tračníku, se využívají pro epidemiologický výzkum, patofyziologické a terapeutické studie i v klinické praxi. Požadavek vysoké frekvence a dlouhého trvání příznaků ovšem ztěžuje jejich klinické využití při péči o pacienty. Modifikovaná kritéria pro klinickou praxi proto zachovávají podmínku povahy symptomů a jejich obtěžujícího charakteru, ale snižují hranici četnosti a délky jejich trvání za předpokladu, že jsou bezpečně vyloučeny jiné možné diagnózy.

Římská kritéria pro diagnostiku DGBI v praxi

Výbor Rome Foundation doporučuje následující:

 • Kvalitativní kritéria symptomů musejí být zachována.
 • Musí být splněn obtěžující charakter příznaků – pacient kvůli těmto příznakům vyhledá pomoc lékaře nebo tyto symptomy zasahují do jeho běžných aktivit (osobních či profesních), tj. ovlivňují kvalitu jeho života.
 • Frekvence příznaků může být nižší, než je hranice uvedená v Římských kritériích IV, pokud jsou splněny předchozí podmínky.
 • Délka trvání obtíží 6 měsíců uvedená v Římských kritériích IV není v klinické praxi potřebná. Pro ujištění, že se nejedná o jinou diagnózu, je doporučená délka trvání příznaků 8 týdnů.

Syndrom dráždivého tračníku

U IBS je kvalitativním diagnostickým kritériem recidivující bolest břicha průměrně nejméně 1 den v týdnu v posledních 3 měsících splňující ≥ 2 následující podmínky:

 • souvislost s defekací
 • současná změna frekvence stolice
 • současná změna vzhledu stolic

IBS dále rozdělujeme do klinických subtypů dle vzhledu stolice ve dnech s příznaky:

 1. s převažující zácpou
 2. s převažujícím průjmem
 3. smíšený typ
 4. neklasifikovaný typ

Posledně uvedený lze stanovit pouze u pacientů, kteří v té době neužívají medikaci. Vedle úpravy stravovacího režimu, změny životního stylu, psychoterapeutické léčby a farmakoterapie lze pro zmírnění příznaků IBS bez převažující zácpy použít i zdravotnický prostředek PROIBS, který působí jako prebiotikum.

Závěr

Pro používání modifikovaných diagnostických kritérií je v klinické praxi nutné vyloučit jiné možné příčiny dle klinických projevů či dalších vyšetření. Tato kritéria nenahrazují Římská kritéria IV pro klinické, epidemiologické či patofyziologické studie. Jejich používání v praxi při péči o pacienty by mělo lékařům umožnit stanovit včas diagnózu, omezit další zbytné diagnostické postupy a zlepšit vztah mezi lékařem a pacientem.

(zza)

Zdroj: Drossman D. A., Tack J. Rome Foundation clinical diagnostic criteria for disorders of gut-brain interaction. Gastroenterology 2022 Mar; 162 (3): 675−679, doi: 10.1053/j.gastro.2021.11.019. 

Komerční sděleníŠtítky
Gastroenterologie a hepatologie Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se