Extrakt z Aloe barbadensis v léčbě syndromu dráždivého tračníku

29. 4. 2022

Autoři sdružené analýzy dvou randomizovaných kontrolovaných studií hodnotili, zda podávání extraktu z Aloe barbadensis u pacientů se syndromem dráždivého tračníku (IBS) provázeného průjmem vedlo k významnému zmírnění celkové závažnosti příznaků.

Extrakt z aloe v léčbě IBS

Dvě randomizované kontrolované studie ukázaly bezpečnost a dobrou snášenlivost extraktu z aloe u pacientů s IBS a trend ke zmírnění závažnosti příznaků u některých podskupin při přidání extraktu z aloe k inulinu. Jednotlivé studie ovšem neměly dostatečnou sílu, aby prokázaly statisticky významný terapeutický přínos extraktu z aloe. Švédští autoři proto provedli post hoc analýzu sdružených dat z těchto dvou vlastních prací. Cílem bylo zhodnotit vliv extraktu z aloe na změnu závažnosti příznaků IBS oproti vstupu do studie a na podíl pacientů s odpovědí na léčbu.

Metodika studií

Do obou studií byli zařazeni dospělí pacienti splňující Římská kritéria III pro IBS. Byli randomizováni k užívání šumivých tablet s extraktem z aloe (500 mg aloe a 780 mg inulinu/den) nebo s kontrolní léčbou (1280 mg inulinu/den) po dobu 4 týdnů. Extrakt z aloe obsažený v tabletách byl lyofilizovaným extraktem gelu z listů Aloe barbadensis s komplexem polysacharidů obsahujícím < 0,1 ppm aloinu, což je složka aloe známá svými laxativními účinky.

Na začátku a na konci léčby pacienti vyplňovali dotazník skóre závažnosti IBS (IBS-SSS − IBS Severity Scoring System), 2týdenní deník stolice (dle škály BSF − Bristol Stool Form) a škálu úzkosti a deprese (HAD − Hospital Anxiety and Depression). Primárními sledovanými parametry byly změna skóre IBS-SSS na konci léčby oproti vstupu do studie a podíl pacientů s odpovědí na léčbu v podskupinách s různými subtypy IBS, tíží onemocnění a přítomností/absencí psychického stresu. Odpověď na léčbu byla definovaná jako snížení skóre IBS-SSS nejméně o 50 bodů oproti vstupu do studie.

Výsledky

Analyzována byla data od 213 pacientů s IBS. U 71 pacientů s IBS provázeným průjmem (IBS-D) bylo zjištěno významně větší snížení závažnosti celkových příznaků při léčbě obsahující extrakt z aloe v porovnání s kontrolní skupinou. Rozdíl byl dán zejména snížením intenzity a frekvence bolesti. Byl významný při léčbě s extraktem z aloe v porovnání se vstupem do studie (p < 0,001) i v porovnání s kontrolní skupinou (p = 0,01). Při léčbě s extraktem z aloe byl také zjištěn větší podíl pacientů s odpovědí na léčbu (58 %) než v kontrolní skupině (30 %). Extrakt z aloe neměl vliv na frekvenci a konzistenci stolice – ta byla v obou skupinách s IBS-D srovnatelná.

Závěr

I když extrakt z aloe neovlivnil charakter stolice, vedl u pacientů se syndromem dráždivého tračníku provázeným průjmem ke zmírnění intenzity a frekvence bolesti. Výsledky jsou podle autorů klinicky relevantní nejen proto, že pacienti s IBS-D představují asi třetinu nemocných s IBS, ale také proto, že bolest břicha je diagnostickým kritériem IBS, jedním z jeho hlavních příznaků a významným prediktorem celkové tíže IBS. Jde také o nejčastější symptom, kvůli kterému pacienti s IBS vyhledají lékařskou pomoc.

(zza)

Zdroj: Ahluwalia B., Magnusson M. K., Böhn L. et al. Aloe barbadensis Mill. extract improves symptoms in IBS patients with diarrhoea: post hoc analysis of two randomized double-blind controlled studies. Therap Adv Gastroenterol 2021 Oct 8; 14: 17562848211048133, doi: 10.1177/17562848211048133.Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se