Význam vápníku a jeho kombinace s vitaminem D pro prevenci zlomenin a osteoporózy u osob starších 50 let

18. 12. 2017

Metaanalýza provedená výzkumníky ze Sydneyské univerzity hledala důkazy pro efektivitu použití suplementace vápníkem nebo kombinované suplementace vápníkem / vitaminem D. Na základě výsledků svého výzkumu autoři doporučují použití těchto suplementačních přípravků k prevenci jak osteoporotické ztráty kostní hmoty, tak zlomenin u osob starších 50 let.

Úvod

Stále existují otázky ohledně efektivity kalciové suplementace v prevenci zlomenin a osteoporózy u starších osob. Z tohoto důvodu byla provedena metaanalýza zahrnující randomizované studie, ve kterých byl použit vápník nebo vápník v kombinaci s vitaminem D k prevenci zlomenin a osteoporotické ztráty kostní hmoty.

Metodika analýzy

Bylo nalezeno 29 randomizovaných studií, kterých se celkově účastnilo 63 897 jednotlivců, z čehož 92 % tvořily ženy. Do metaanalýzy byly zařazeny veškeré randomizované studie, které se zaměřovaly na osoby ve věku 50 let nebo starší. Hlavními cíli těchto studií byly výskyt zlomenin všech typů a procentuální vyjádření změny kostní minerální denzity oproti výchozím hodnotám.

Výsledky

V klinických studiích, jejichž primárním cílem byla prevalence zlomenin (17 prací, 52 625 účastníků), byla léčba vápníkem nebo kombinovanými přípravky vápník / vitamin D spojená s 12% redukcí rizika fraktur všech typů (poměr rizik [RR] 0,88; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,83–0,95; p = 0,0004). Ve studiích, jež zkoumaly denzitu kostí (23 prací, 41 419 účastníků), byla léčba vápníkem nebo kombinovanými přípravky vápník / vitamin D spojena se sníženou mírou úbytku kostní hmoty v průměru o 0,54 % (95% CI 0,35–0,73; p < 0,0001) v oblasti kyčle a o 1,19 % (95% CI 0,76–1,61 %; p < 0,0001) v oblasti páteře.

Redukce rizika zlomenin byla signifikantně vyšší (24%) u studií, ve kterých byla zaznamenána vysoká míra spolupráce pacientů (p < 0,0001). Účinnost léčby byla vyšší při dávkách vápníku ≥ 1 200 mg oproti dávkám < 1 200 mg (RR 0,80 vs. 0,94; p = 0,006) a při dávkách vitaminu D ≥ 800 IU oproti dávkám < 800 IU (RR 0,84 vs. 0,87; p = 0,03).

Závěr

Nalezené a vyhodnocené důkazy podporují použití vápníku nebo vápníku v kombinaci s vitaminem D v preventivní léčbě osteoporózy u lidí ve věku > 50 let. Pro nejlepší terapeutický efekt lze na základě metaanalýzy doporučit minimální dávky vápníku 1 200 mg a vitaminu D 800 IU (při kombinované suplementaci).

(norg)

Zdroj: Tang B. M., Eslick G. D., Nowson C. et al. Use of calcium or calcium in combination with vitamin D supplementation to prevent fractures and bone loss in people aged 50 years and older: a meta-analysis. Lancet 2007; 370 (9588): 657–666, doi: 10.1016/S0140-6736(07)61342-7.Štítky
Ortopedie Praktické lékařství pro dospělé Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se