Suplementace vápníkem a vitaminem D v boji s osteoporózou indukovanou kortikoidy

24. 4. 2017

Starší, ale stále validní cochraneovská metaanalýza připomíná důležitost profylaktické suplementace vápníkem a vitaminem D u pacientů, kteří potřebují systémově užívat glukokortikoidy.

Glukokortikoidy a kostní homeostáza

Osteoporóza je známým nežádoucím účinkem spojeným s dlouhodobým systémovým užíváním glukokortikoidů (GKK). Dochází při ní především k ovlivnění trabekulární kosti a mezi nejběžnější fraktury vzniklé následkem užívání GKK patří kolapsy obratlů. Ke vzniku osteoporózy však také přispívají vlastní chronická zánětlivá onemocnění, jako jsou choroby pojiva, astma a nespecifické střevní záněty, jež jsou běžnými indikacemi k podávání GKK.

Mechanismus indukce osteoporózy působením GKK je komplexní. GKK snižují střevní absorpci vápníku a zvyšují jeho renální exkreci. To vede ke vzniku sekundárního hyperparatyreoidismu, který stojí za zvýšením kostní resorpce. GKK také přímo ovlivňují funkci osteoblastů. U mužů s revmatoidní artritidou léčených GKK je dále popisováno snížení hladin testosteronu, pravděpodobně na základě suprese osy hypotalamus–hypofýza–varlata, což může rovněž ovlivňovat homeostázu kostí.

Hledání vhodné profylaxe

Metaanalýza provedená Cochraneovou iniciativou pro medicínu založenou na důkazech zahrnula výsledky 5 randomizovaných klinických studií. Ty byly vyhledány v databázích Cochrane, Embase a Medline do roku 1996. Cílem analýzy bylo porovnat účinnost kombinace vitaminu D a vápníku oproti vápníku v monoterapii nebo placebu v prevenci osteoporózy navozené systémovým užíváním GKK.

Celkem byla vyhodnocena data od 274 pacientů. Údaje o kostní denzitě byly získány na počátku studií a po 2 letech užívání studijní medikace. Analýza ukázala významný vážený průměrný rozdíl (WMD) při hodnocení kostní denzity bederních obratlů (WMD 2,6; 95% CI 0,7‒4,5) a denzity vřetenní kosti (WMD 2,5; 95% CI 0,6‒4,4) ve prospěch studijní skupiny (vitamin D + vápník) oproti kontrolním skupinám. Rozdíl v markerech kostní resorpce nebo intenzitě fraktur nebyl pozorován.

Závěr

Metaanalýza poukázala na statistický i klinický význam podávání vápníku v kombinaci s vitaminem D v prevenci ztráty kostní hmoty při systémové léčbě GKK. Nízká toxicita i nízká nákladnost této kombinace přispívají k jasnému doporučení, aby byla používána rutinně u všech pacientů, kteří začínají se systémovou léčbou pomocí GKK.

(jam)

Zdroj: Homik J., Suarez-Almazor M. E., Shea B. et al. Calcium and vitamin D for corticosteroid-induced osteoporosis. Cochrane Database Syst Rev 2000; 2: CD000952, doi: 10.1002/14651858.CD000952.Štítky
Ortopedie Praktické lékařství pro dospělé Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se