Suplementace vápníkem a vitamínem D u onkologických pacientů se ztrátou kostní denzity

24. 4. 2017

Guidelines Evropské společnosti pro klinickou onkologii (ESMO) doporučují adekvátní suplementaci vápníkem a vitamínem D u všech pacientů s nádorovým onemocněním, kteří procházejí terapií, jež vede ke ztrátě kostní denzity.

Inzerce

Důležitost kostního zdraví u onkologických pacientů

U onkologicky nemocných existují 3 různé oblasti, kde zdraví kostí hraje významnou roli:

  1. Kostní metastázy jsou velmi časté u řady solidních nádorů, jako je karcinom prsu, prostaty a plic, ale i u mnohočetného myelomu. Vedou k frakturám, bolestivým komplikacím a hyperkalcémii. Vhodnou terapií je možné významně redukovat kostní komplikace a zlepšit kvalitu života nemocných.
  2. U řady onkologických pacientů je využívaná terapie potlačující účinek pohlavních hormonů, které jsou důležité pro normální kostní metabolismus a jejichž pokles urychluje proces osteoporózy.
  3. Mikroprostředí kostní dřeně je rozhodující pro proces diseminace nádorů a některé studie ukazují, že vhodná léčba kostí může snížit i metastazování nádorů.

Role suplementace Ca + vit. D

Guidelines Evropské společnosti pro klinickou onkologii (ESMO) doporučují adekvátní suplementaci Ca a vitaminem D u všech pacientů s nádorovým onemocněním, kteří procházejí terapií, jež vede ke ztrátě kostní denzity. Suplementace je také nezbytnou součástí léčby/profylaxe kostních metastáz například prostřednictvím bisfosfonátů nebo denosumabu. Bisfosfonáty (analoga pyrofosfátu) představují nejčastěji používané inhibitory osteoklastů a měly by být vždy součástí léčby nádorů metastazujících do kostí. Denosumab je monoklonální protilátka zacílená na receptor a ligand aktivující nukleární faktor κB a rovněž inhibuje osteoklasty. U těchto pacientů je doporučován denní příjem vápníku v dávce 1000 mg/den spolu s denní dávkou vitaminu D 1000−2000 jednotek/den spolu s vhodnou pohybovou aktivitou zatěžující skelet.

Další benefity vitaminu D

Je třeba zdůraznit, že vitamin D hraje úlohu nejen v kostním metabolismu, ale nověji jsou popisovány i jeho další příznivé, pleiotropní účinky v regulaci imunitních procesů, proliferace a diferenciaci buněk. Vliv na genom buňky je pravděpodobně zprostředkován receptorem pro vitamin D (VDR), který účinkuje jako transkripční faktor.

(ada)

Zdroj: Coleman R., Body J. J., Aapro M. Bone health in cancer patients: ESMO Clinical Practice Guidelines. Ann Oncol 2014; 25 (Suppl. 3): iii124−iii137, doi: 10.1093/annonc/mdu103.Štítky
Ortopedie Praktické lékařství pro dospělé Revmatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se