Role vápníku v muskuloskeletálním stárnutí

20. 11. 2017

Vápník v kombinaci s vitaminem D je doporučován osobám ohroženým osteoporózou a jeho účinnost v prevenci úbytku kostní hmoty je považována za prokázanou, na rozdíl od podávání samotného vápníku. Článek uveřejněný letos v časopisu Osteoporosis Inernational přináší aktuální závěry odborného konsenzu členů European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (ESCEO) a International Foundation for Osteoporosis (IOF) týkající se vědeckých důkazů k problematice zdravého muskuloskeletálního stárnutí a snížení rizika fraktur.

Úvod

Role vápníku, samotného i v kombinaci s vitaminem D, v prevenci osteoporózy byla v posledních letech hojně diskutována jak z hlediska efektivity, tak i bezpečnosti. Byly prováděny četné studie a metaanalýzy s cílem zjistit vliv na snížení rizika fraktur a odhalit případná rizika.

Závěry odborného setkání

Suplementace vápníku a vitaminu D vede k mírnému snížení rizika fraktur u vybraných jedinců, avšak na populační úrovni tato možnost nebyla shledána efektivní v ochraně veřejného zdraví.

Na základě metaanalýz hodnotících výsledky množství studií byl zjištěn mírný efekt kalciové suplementace v kombinaci s vitaminem D v prevenci fraktur. Nicméně tento efekt nebyl ve všech studiích srovnatelný a lišil se i pro jednotlivé typy fraktur. Největší význam má tato suplementace v prevenci fraktur u skupin ohrožených rizikem nedostatku vápníku a vitaminu D. Naopak nebyl nalezen důkaz pro efektivitu rutinní suplementace vápníku a vitaminu D v prevenci fraktur na celopopulační úrovni.

Nebyly nalezeny dostatečné důkazy o efektivitě samotné kalciové suplementace v prevenci fraktur.

Na základě několika metaanalýz hodnotících výsledky několika desítek studií nebyl shledán statisticky významný efekt suplementace vápníku v prevenci fraktur, i když v jednotlivých studiích bylo pozorováno určité zlepšení rizika fraktur buď celkově, nebo u určitých typů fraktur. V metaanalýzách však tento efekt nebyl průkazný.

Mezi nežádoucí účinky užívání vápníku patří urolitiáza a gastrointestinální příznaky.

V některých studiích i metaanalýzách se uvádí zvýšené riziko vzniku ledvinových kamenů a gastrointestinálních potíží (nejčastěji zácpa, nadýmání, křeče). Zřetel na tyto nežádoucí účinky by měl být brán zejména u osob, u kterých se již podobné problémy vyskytují nebo vyskytovaly v minulosti. 

Suplementace vitaminu D snižuje riziko pádů více než suplementace vápníku.

Přestože vápník přímo ovlivňuje svalovou fyziologii, z provedených studií a metaanalýz vyplývá, že lepší výsledky v prevenci pádů vykazuje optimalizace příjmu vitaminu D. Suplementace vitaminu D vykazuje statisticky významné zlepšení stability a snížení rizika pádů. Zda může vápník také přispět k prevenci pádů však dosud není dostatečně vyjasněno, většina provedených studií totiž nebrala do úvahy příjem vápníku v potravě.

Předpoklad zvýšení kardiovaskulárních rizik v souvislosti s kalciovou suplementací nebyl na základě současných vědeckých důkazů potvrzen.

Studium suplementace vápníku v souvislosti se zvýšením kardiovaskulárního rizika přineslo rozporuplné výsledky. Některé studie naznačují mírně zvýšené riziko infarktu myokardu ve spojitosti s kalciovou suplementací, jiné naopak neprokazují žádný vliv na kardiovaskulární riziko, nebo dokonce i mírné kardiovaskulární zlepšení. Důkazy pro jakékoli tvrzení nebyly shledány jako adekvátní a dostatečné. Problémem přispívajícím k nejednoznačnosti může být značně rozdílná diagnostika kardiovaskulárních rizik.

Shrnutí

Na základě současných vědeckých poznatků lze kalciovou suplementaci v kombinaci s vitaminem D doporučit u pacientů vysoce ohrožených nedostatkem vápníku a vitaminu D a u nemocných trpících osteoporózou v kombinaci s další farmakoterapií. Vždy je nutné přihlédnout k individuálním rizikům.

(norg)

Zdroj: Harvey N. C., Biver E., Kaufman J. M. et al. The role of calcium supplementation in healthy musculoskeletal ageing: an expert consensus meeting of the European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (ESCEO) and the International Foundation for Osteoporosis (IOF). Osteoporos Int 2017 Feb; 28 (2):447–462, doi: 10.1007/s00198-016-3773-6.Štítky
Ortopedie Praktické lékařství pro dospělé Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se