Nanokrystaly – moderní prostředek léčby ran a hojení epitelu

15. 11. 2018

Léčba ran, kožních a slizničních defektů představuje důležitou oblast výzkumu. V posledních letech se do popředí v léčbě těchto lézí dostávají nanočástice. Stříbro, zlato, měď či oxidy titanu a zinku představují jednu z potenciálních možností.

Úvod

Nanočástice jsou ideální vehikulum ke zlepšení efektu dalších léčiv využívaných při hojení ran (antibiotika, růstové faktory atd.). Nanočástice rovněž zlepšují efekt účinných látek, jako je hyaluronát a chitosan. Zařazení nanočástic do různých farmaceutických materiálů může zlepšit pozitivní účinek aplikovaných léčiv a snížit tak nutnou dávku aplikovaného léčiva.

Široká škála využití

TIAB je označení technologie využívající ionty stříbra, mikrokrystaly oxidu titaničitého, benzalkoniumchlorid, hyaluronát a extrakt z aloe. Má široké využití v oblasti gynekologie, urologie a dermatologie. Podporuje hojivý proces u nekomplikovaných pooperačních lézí (urologie – varikokélektomie, obřízka, hydrokélektomie; gynekologie – konizace čípku), dále se využívá při léčbě vaginitid, herpetických infekcí mužů i žen atd. 

Ochrana i podpora přirozené regenerace

V léčbě lze využít různých možností aplikace – gely, pěny, vaginální kapsle a další. Příkladem prostředků využívajících technologii TIAB jsou UroTiab cream-gel, Tiagin foam nebo Gynella Silver (ve formě vaginálních kapslí, gelu či pěny).

Mechanismem účinku je tvorba jemného filmu na povrchu poškozené tkáně, který chrání před vnějšími mechanickými vlivy a zabraňuje kolonizaci a infekci mikroorganismy. Stimuluje místní růstové faktory a tím podporuje přirozenou regeneraci tkáně. Navíc kyselina hyaluronová a výtažek z aloe napomáhají hydrataci a vytvářejí nejvhodnější podmínky pro obnovu poškozené tkáně.

Výsledky klinických studií

Jeden z klinických výzkumů (probíhající od září 2016 do ledna 2017 na urologické klinice univerzity v italské Catanii) hodnotil efekt a bezpečnost aplikace přípravku obsahujícího TIAB, kyselinu hyaluronovou a extrakt z aloe (Bactercline simplegel) u probandů starších 18 let po různých typech chirurgických výkonů v uroandrologické oblasti (obřízka, varikokélektomie, hydrokélektomie, frenuloplastika, orchidopexe ad.). Byli vyloučeni pacienti starší 70 let, užívající kortikoidy, trpící infekcí nebo ti, kteří již dříve podstoupili uroandrologický výkon. Po operaci byl 8 pacientům (bez ohledu na výsledek histologického vyšetření) 2× lokálně aplikován kombinovaný přípravek Bactercline simplegel, 12 pacientům samotná pěna Tiagin a 6 pacientů (kontrol) zůstalo zcela bez této léčby.

Byly pozorovány signifikantní rozdíly v hojení ran po 7 a po 14 dnech od operace mezi léčenou a kontrolní skupinou pacientů. Významný byl rozdíl mezi skupinou používající pěnu Tiagin a kontrolní skupinou, a to zejména v oblasti návratu k sexuální aktivitě. Další významné rozdíly byly mezi kontrolní skupinou a skupinou, u které byl aplikován Bactercline simplegel, a to především v rychlosti hojení rány, vzniku otoku a dehiscence rány. Léčba přípravkem Bactercline simplegel se ukázala být účinnější než v případě samotné pěny Tiagin. Lze tedy shrnout, že aplikace Bactercline simplegel vede k nejefektivnějšímu hojení ran a k rychlému návratu k sexuálnímu životu u pacientů po většině uroandrologických operací.

Pozitivní vliv na proces reepitelizace byl potvrzen i v další randomizované kontrolované studii zkoumající účinnost technologie TIAB. Pacientky ve studii podstoupily konizaci cervixu (u více než 70 % bylo zaznamenáno CIN 2–3). Kolposkopie byla provedena vstupně a po 30 dnech od operace. Kompletní reepitelizace cervixu byla pozorována u 66,6 % žen, u kterých byl aplikován vaginální gel Tiagin (TIAB s kyselinou hyaluronovou) po dobu 15 dní po operaci, oproti 8,33 % u žen, jež přípravek neaplikovaly. Z těchto výsledků vyplývá, že pooperační aplikace preparátu Tiagin vede k rychlé cervikální reepitelizaci. 

(gpl)

Zdroje:
1. Oyarzun-Ampuero F., Vidal A., Concha M. et al. Nanoparticles for the treatment of wounds. Curr Pharm Des 2015; 21 (29): 4329–4341.
2. Iacobone A. D., Preti E. D., Vidal Urbinati A. L. et al. Efficacy of TIAGIN on post-operative reepithelialization in women subjected to cervical surgery (LEEP or laser cone biopsies): case-control study. It Jour of Gyn Obst 2017; 29 (1): 17–23.
3. Morgia G., Regis F., Di Fidio C. et al. Evaluation of the efficacy and safety of a medical device based TIAB®, hyaluronic acid and Aloe barbadensis extract (Bactercline simplegel) in men undergoing surgery uroandrologic (circumcision, orchidopexy, varicocelectomy, idrocelectomia frenuloplasty, foreskin, plastic). Archivio Italiano di Urologia e AndrologiaŠtítky
Urologie
Partneři sekce

Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se