Vliv nízké hladiny imunoglobulinů třídy G na průběh onemocnění u pacientů s nespecifickými střevními záněty

9. 11. 2016

Nespecifické střevní záněty (IBD − inflammatory bowel diseases) jsou považovány za imunitně zprostředkovaná onemocnění, na jejichž patogenezi se podílí dysregulace ve vrozené i adaptivní imunitě. Sekundárně se u pacientů s IBD může objevit i deficit imunoglobulinů, jeho vliv na průběh onemocnění ale není jasný.

Nespecifické střevní záněty (IBD − inflammatory bowel diseases) jsou považovány za imunitně zprostředkovaná onemocnění, na jejichž patogenezi se podílí dysregulace ve vrozené i adaptivní imunitě. Sekundárně se u pacientů s IBD může objevit i deficit imunoglobulinů, jeho vliv na průběh onemocnění ale není jasný. Autoři studie publikované v časopisu Digestive Diseases and Sciences se proto pokusili objasnit souvislost mezi nízkou hladinou IgG/IgG1 a nepříznivým průběhem IBD.

Cíle studie

Jednalo se o kohortovou studii. Primárním cílem byl výskyt jakékoliv střevní operace a/nebo hospitalizace z důvodu IBD, sekundárním cílem byla eskalace farmakoterapie a výskyt cytomegalovirové infekce nebo infekce Clostridium difficile.

Sledovaná kohorta pacientů

Celkem bylo do studie zahrnuto 136 pacientů, u nichž byly známy hladiny IgG/IgG1 a kteří byli adekvátně sledováni. U 58 (42,6 %) z nich byla hladina IgG/IgG1 normální a 78 (57,4 %) pacientů mělo hladinu IgG/IgG1 nízkou.

Výsledky

V souvislosti s IBD podstoupilo operaci nebo bylo kvůli IBD hospitalizováno 49 pacientů (62,8 %) s nízkou hladinou imunoglobulinů; ve skupině pacientů s normálními hladinami imunoglobulinů to bylo 33 (56,9 %) pacientů (odds ratio [OR] 1,28; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,64−2,56; p = 0,49). V univariantní analýze byly nízké hladiny IgG/IgG1 spojeny s častější nutností chirurgického zákroku z důvodu IBD (hazard ratio [HR] 4,42; 95% CI 1,02−19,23; p = 0,048), stejně jako v analýze Kaplanových–Meierových křivek přežití (p = 0,03). Pacienti s IBD s nízkými hladinami IgG/IgG1 museli podstoupit více resekcí tenkého střeva (12,8 vs. 1,7 %; p = 0,024) a častěji bylo potřeba rozšířit léčbu o podávání 5-aminosalicylové kyseliny (28,2 vs. 13,8 %; p = 0,045).

Závěr

Tato studie ukázala, že může existovat souvislost mezi nízkou hladinou IgG/IgG1 a nepříznivým průběhem IBD včetně častější nutnosti chirurgického zákroku. Tento poznatek by mohl nalézt uplatnění v odhadu prognózy u pacientů s IBD nebo vést k využití posilování humorální imunity v jejich léčbě.

(epa)

Zdroj: Horton N., Wu X., Philpott J. et al. Impact of low immunoglobulin G levels on disease outcomes in patients with inflammatory bowel diseases. Dig Dis Sci 2016 Nov; 61 (11): 3270−3277.Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se