Klinické, sérologické a genetické faktory spojené s výskytem pyoderma gangrenosum a erythema nodosum u pacientů s IBD

19. 4. 2014

Pyoderma gangrenosum (PG) a erythema nodosum (EN) patří k nejčastějším kožním projevům zánětlivých střevních onemocnění (IBD). Nicméně jejich etiopatogeneze nebyla dosud zcela objasněna.

Březnové vydání Inflammatory Bowel Diseases přineslo výsledky studie případů a kontrol, která porovnávala charakteristiky IBD pacientů s dokumentovanou epizodou PG a/nebo EN s těmi, u kterých k výskytu PG nebo EN naopak nikdy nedošlo.

V rámci zmiňované studie bylo popsáno celkem 92 případů PG a 103 případů EN, u kterých byly k dispozici genetické i klinické údaje. Z toho ale pouze u 64 případů PG a 55 případů EN byly k dispozici také výsledky sérologické analýzy. V obou skupinách bylo menší zastoupení mužů (PG: OR 0,6, p = 0,009, a EN: OR 0,31, P = 0 < 0,0001). U jedinců s výskytem PG a/nebo EN bylo ve srovnání s kontrolami častěji přítomné postižení kolon, předchozí chirurgický výkon v souvislosti s IBD a také jiné než kožní extraintestinální projevy. U Crohnovy nemoci byl výskyt PG spojen se séropozitivitou antinukleárních protilátek (P = 0,03) a vyššími hladinami antinukleárních cytoplazmatických protilátek (P = 0,02). Výskyt PG byl spojen se známými IBD lokusy (IL8RA [P = 0,00003] a PRDM1 [0,03]), ale také s USP15 (4,8 × 10–6) a TIMP3 (5,6 × 10–7). Genetická spojitost s EN byla prokázána u známých IBD genů (PTGER4 [P = 8,8 × 10–4], ITGAL [0,03 ]), stejně jako i u SOCS5 (9,64 × 10–6), CD207 (3,14 × 10–6), ITGB3 (7,56 x 10–6) a rs6828740 (4q26; P < 5,0 × 10–8). Multivariační modely využívající klinické, sérologické a genetické charakteristiky predikovaly jak výskyt PG (plocha pod křivkou = 0,8), tak i EN (plocha pod křivkou = 0,97).

Kožní projevy u pacientů s IBD jsou tedy spojeny s výraznými genetickými rysy a podobnými klinickými charakteristikami, včetně rozvoje dalších extraintestinálních projevů.

(mik)

Zdroj: Weizman A. et al. Clinical, serologic, and genetic factors associated with pyoderma gangrenosum and erythema nodosum in inflammatory bowel disease patients. Inflamm Bowel Dis. 2014 Mar; 20 (3): 525–33; doi: 10.1097/01.MIB.0000442011.60285.68.Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se