Význam pH v péči o stomické pacienty

19. 3. 2020

Udržování dobré kvality peristomální kůže a prevence komplikací souvisejících s okolím vývodu jsou nedílnou součástí komplexní péče o pacienty se stomií. Důležitou roli v této problematice hraje také pH kůže, které může významně ovlivnit její stav, rozvoj komplikací, kvalitu života pacientů a v důsledku se promítne také do ekonomické stránky péče o stomiky.

pH kůže a stomie

Zdravá a neporušená peristomální kůže je zásadním prvkem kvality života pacientů s vývodem a významně ovlivňuje také jejich zdravotní stav. Na kvalitu pokožky v bezprostředním okolí vývodu má vliv mnoho faktorů – od volby dostatečně přilnavých a absorpčních stomických pomůcek až po péči o správné pH kůže.

Za normálních okolností má zdravá kůže mírně kyselé pH, které se obvykle pohybuje mezi hodnotami 4 a 6. Takové pH zajišťuje především antimikrobiální ochranu, neboť při této jeho úrovni dobře prosperují zdraví prospěšné mikroorganismy a naopak nejsou vhodné podmínky pro množení patogenů. Mírně kyselé pH podporuje kožní integritu, ovšem při vzestupu pH k neutrálním hodnotám dochází k procesům, které pokožku narušují.

Cílem péče o stomiky je proto udržování správného pH kůže navzdory negativním vlivům v podobě vlhkosti, chemického dráždění souvisejícího s únikem střevního obsahu nebo moči a nevhodně zvolených stomických pomůcek. Právě ty hrají důležitou roli zejména s ohledem na působení trávicích enzymů nacházejících se ve střevním obsahu, který se může při nesprávně vybrané či aplikované pomůcce opakovaně a dlouhodobě dostávat na povrch kůže. Proteáza a lipáza pak mohou vzhledem ke svému pH, jež se pohybuje obvykle okolo hodnoty 8, narušovat stratum corneum, oslabovat protektivní funkci kůže a vést k podráždění a poškození peristomální oblasti.

Ekonomické aspekty kožních komplikací u stomiků

Peristomální kožní komplikace mají negativní dopady na klinické výsledky, kvalitu života související se zdravím i ekonomickou stránku péče o stomiky. Americká retrospektivní studie zabývající se klinickými a ekonomickými dopady kožních komplikací postihujících okolí stomie sledovala různé aspekty této problematiky. Ze záznamů o 128 pacientech s různými typy stomií, z nichž 47 vykazovalo v době do 90 dní po vyvedení stomie známky kožních komplikací a 81 jich žádné potíže s peristomální kůží nemělo, vyplývá, jakou zátěž tyto komplikace přestavují z finančního a organizačního hlediska.

Náklady na zdravotní péči o pacienty s komplikacemi v oblasti peristomální kůže byly v období 120 dní po operaci průměrně o 50 tisíc USD vyšší než u osob bez kožních komplikací. Hospitalizace pacientů s komplikacemi byla průměrně o 54 % delší než u jedinců s bezproblémovým stavem kůže. Tito pacienti navíc nebyli tak často opakovaně hospitalizováni. Poznatky ze studie, jež byla provedena v USA, dokládají, že komplikace postihující peristomální pokožku představují pro zdravotnictví finanční, organizační i personální zátěž, a je proto potřeba jim v pooperačním období i v dalších fázích léčby stomiků věnovat značnou pozornost.

(pak)

Zdroje:
1. Taylor M. G. White Paper: Introducing Dansac TRETM Seal Technology. Dansac, 2018.
2. The evidence and costs associated with peristomal skin complications. Dansac.Štítky
Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná Onkologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se