Zlepšuje empagliflozin i celkový zdravotní stav pacientů se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí LK?

21. 6. 2022

Nedávno publikovaná sekundární analýza studie EMPEROR-Reduced vychází především z výsledků dotazníku KCCQ-23, pomocí kterého je možné zhodnotit zdravotní stav pacienta z jeho pohledu. Jejím cílem bylo ověřit, zda je přínos empagliflozinu přidaného k léčbě srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí levé komory (HFrEF) závislý na vstupním zdravotním stavu a jak následně ovlivní zdravotní stav těchto pacientů během 1 roku.

Skóre KCCQ-CSS

Dotazník KCCQ-23 (Kansas City Cardiomyopathy Questionnaires) je 23položkový validovaný nástroj, který specificky měří dopad srdečního selhání na zdravotní stav pacientů z jejich pohledu. Jde o spolehlivý dotazník citlivý na změny, jehož výsledná skóre korelují s mortalitou, počtem hospitalizací i náklady na léčbu. Souhrnné klinické skóre (Clinical Summary Score) z tohoto dotazníku (KCCQ-CSS) obsahuje doménu fyzických funkcí a symptomů a nabývá hodnot od 0–100, kdy vyšší hodnota znamená lepší zdravotní stav.

Hodnocené parametry

V této sekundární analýze randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie EMPEROR-Reduced byl hodnocen vliv vstupního KCCQ-CSS (při rozdělení pacientů do tercilů) na účinek empagliflozinu na primární sledovaný parametr, který zahrnoval kardiovaskulární mortalitu a hospitalizace pro srdeční selhání. K analýze byl použit Coxův model proporcionálních rizik. Dále bylo hodnoceno zlepšení nebo zhoršení KCCQ-CSS v závislosti na léčbě empagliflozinem.

Výsledky

U 3705 zařazených účastníků hodnocení prokázal empagliflozin v porovnání s placebem snížení rizika primárního sledovaného parametru bez ohledu na tercil vstupní hodnoty KCCQ-CSS: u pacientů s KCCQ-CSS < 62,5 dosahoval poměr rizik (HR) 0,83 (95% interval spolehlivosti [CI] 0,68–1,02), při KCCQ-CSS 62,6–85,4 byl HR 0,74 (95% CI 0,58–0,94) a v případě KCCQ-CSS ≥ 84,5 činil HR 0,61 (95% CI 0,46–0,82) (p pro trend = 0,10).

Empagliflozin navíc vedl ke zlepšení průměrného KCCQ-CSS po 3, 8 a 12 měsících. Zlepšení tohoto skóre nejméně o 5 bodů, nejméně o 10 bodů a nejméně o 15 bodů dosáhlo po 3 měsících léčby významně více pacientů a zhoršení nejméně o 5 bodů významně méně pacientů s empagliflozinem než s placebem. Tento přínos empagliflozinu přetrvával i po 8 a 12 měsících léčby.

Závěr

Empagliflozin na základě závěrů této analýzy významně zlepšil kardiovaskulární výsledky u celého rozmezí vstupního skóre domén KCCQ-23 a zlepšil zdravotní stav pacientů s HFrEF. Léčba empagliflozinem byla spojená s větší pravděpodobností zlepšení a nižší pravděpodobností zhoršení zdravotního stavu. Tato shodná zjištění týkající se zdravotního stavu hodnoceného samotnými pacienty ze studií EMPEROR-Reduced a DAPA-HF podporují pozici inhibitorů sodíko-glukózového kotransportéru 2 (SGLT2i, gliflozinů) jako jednoho ze základních pilířů léčby HFrEF.

(zza)

Zdroj: Butler J., Anker S. D., Filippatos G. et al.; EMPEROR-Reduced Trial Committees and Investigators. Empagliflozin and health-related quality of life outcomes in patients with heart failure with reduced ejection fraction: the EMPEROR-Reduced trial. Eur Heart J 2021 Mar 31; 42 (13): 1203−1212, doi: 10.1093/eurheartj/ehaa1007.Štítky
Angiologie Interní lékařství Kardiologie
Partneři sekce

Nejnovější kurzy
Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Jak proměnil léčbu srdečního selhání nástup gliflozinů
Autoři: MUDr. Kristýna Kyšperská, MUDr. Jan Beneš

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se