Prodloužení očekávané délky života při léčbě empagliflozinem u pacientů s DM 2. typu a kardiovaskulárním onemocněním

20. 8. 2021

Zkrácení očekávané délky života je jedním z hlavních důsledků diabetu 2. typu (DM2). Je spočítáno, že pacient s DM2 ve věku 60 let v průměru přijde o 6–7 let života ve srovnání se stejně starým člověkem bez DM2. Jaký vliv má na tuto nepříznivou bilanci moderní farmakoterapie?

Úvod

Zlatým standardem v hodnocení účinnosti léčby v krátkodobém horizontu jsou klinické studie, hodnocení dlouhodobé účinnosti však většinou vyžaduje i další ukazatele. Ve studii EMPA-REG OUTCOME snížil inhibitor sodíko-glukózového kotransportéru 2 (SGLT2i) empagliflozin přidaný ke standardní léčbě během 3letého sledování pacientů s DM2 se známým kardiovaskulárním (KV) onemocněním riziko úmrtí z KV příčin o 38 % a celkovou mortalitu o 32 %.

Analýza vlivu terapie na délku života

V rámci studie EMPA-REG OUTCOME byli pacienti randomizováni k užívání empagliflozinu 10 mg, empagliflozinu 25 mg nebo placeba. Celkem bylo do studie zařazeno 7020 účastníků (průměrný věk 63 ± 9 let). Cílem nové analýzy dat z této studie bylo zjistit dlouhodobý vliv léčby empagliflozinem na zbývající očekávanou délku života pacientů s DM2 v každém roce života. Ve sdružené terapeutické skupině s empagliflozinem a ve skupině s placebem byla podle výsledků studie EMPA-REG OUTCOME odhadnuta zbývající očekávaná délka života pacientů v každém roce věku jako plocha pod křivkou přežití až do 90 let. Odhadnut byl vliv léčby pro pacienty v každém roce života od 45 do 80 let.

Výsledky

Očekávané průměrné přežití bylo významně delší u pacientů léčených empagliflozinem než u těch, kteří dostávali placebo, a to ve všech věkových kategoriích. Ve věku 45 let prodloužila léčba empagliflozinem pacientovi očekávanou délku života o 4,5 roku, ve věku 50 let o 3,1 roku, věku 60 let o 2,5 roku, ve věku 70 let o 2 roky a ve věku 80 let o 1 rok. Absolutní nárůst očekávané doby přežití u pacientů léčených empagliflozinem se tedy sice snižoval s rostoucím věkem, nicméně relativní nárůst byl konstantní bez ohledu na věk a činil 12–15 %.

Závěr

S využitím dat ze studie EMPA-REG OUTCOME a pokročilých statisticko-matematických metod se ukázalo, že léčba empagliflozinem může prodloužit přežití pacientů s DM2 a známým KV onemocněním o 1–5 let (v závislosti na věku), a to i při nedokonalé adherenci k léčbě (zahrnující vysazení léčby ve studii EMPA-REG OUTCOME).

(epa)

Zdroj:

Claggett B., Lachin J. M., Hantel S. et al. Long-term benefit of empagliflozin on life expectancy in patients with type 2 diabetes mellitus and established cardiovascular disease. Circulation 2018; 138 (15): 1599−1601, doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.033810.Štítky
Diabetologie Interní lékařství Kardiologie Nefrologie Angiologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Jak proměnil léčbu srdečního selhání nástup gliflozinů
Autoři: MUDr. Kristýna Kyšperská, MUDr. Jan Beneš

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se