Přínos empagliflozinu přidaného k základní terapii srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí

5. 8. 2022

Užívání empagliflozinu vedlo ve studii EMPEROR-Reduced u pacientů s adekvátně léčeným srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí levé komory (HFrEF) k redukci rizika hospitalizace pro srdeční selhání nebo úmrtí z kardiovaskulárních (KV) příčin v porovnání s placebem, a to u pacientů s diabetem i bez něj. Post hoc analýza této studie se soustředila na další důležitou otázku, a to jakým způsobem ovlivňuje přínos přidání empagliflozinu základní podávaná chorobu modifikující terapie srdečního selhání.

Sledované parametry a zohledněná základní léčba

Cílem post hoc analýzy studie EMPEROR-Reduced bylo zhodnotit účinnost a bezpečnost empagliflozinu u pacientů s HFrEF jako aditivní terapie v závislosti na základní podávané chorobu modifikující léčbě a její dávce.

Do randomizované dvojitě zaslepené studie s paralelními skupinami EMPEROR-Reduced byli zařazeni pacienti se srdečním selháním třídy NYHA II–IV se sníženou ejekční frakcí levé komory (EF LK) ≤ 40 %, kteří užívali adekvátní terapii (diuretika, inhibitory renin-angiotenzin-aldosteronového systému /RAASi = ACEi nebo ARBs, tj. sartany/, inhibitory receptorů AT1 pro angiotenzin II a neprilysinu /ARNI/, betablokátory /BB/, antagonisty mineralokortikoidních receptorů /MRA/ a v případě jejich indikace též kardiostimulátory). Studie probíhala v celkem 520 centrech ve 20 zemích napříč kontinenty.

Pacienti byli randomizováni v poměru 1 : 1 k terapii empagliflozinem v dávce 10 mg 1× denně nebo k podávání placeba. Primárním složeným sledovaným parametrem byl výskyt úmrtí z KV příčin a hospitalizace pro srdeční selhání, sekundárním parametrem potom celkový počet hospitalizací pro srdeční selhání. Ve studii byl také hodnocen rozšířený složený parametr zahrnující příhody spojené s HFrEF vyžadující ambulantní léčbu nebo hospitalizaci.

Výsledky studie byly analyzovány v závislosti na podávání inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi), blokátorů receptorů AT1 pro angiotenzin II (ARBs, tj. sartanů), ARNI, BB a MRA, a to v dávce < 50 % nebo ≥ 50 % cílové dávky a včetně různých kombinací této léčby.

Výsledná zjištění

Do post hoc analýzy studie bylo zahrnuto 3730 pacientů sledovaných od 6. března 2017 do 28. května 2020, z nichž 1863 užívalo empagliflozin (49,9 %) a 1867 placebo (50,1 %). Průměrný věk hodnocené populace činil 66,8 ± 11,0 let, ženy tvořily 23,9 % (n = 893).

Podávání empagliflozinu vedlo v porovnání s placebem k významnému snížení výskytu primárního sledovaného parametru nezávisle na základní terapii ACEi či ARBs (poměr rizik [HR] 0,75; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,65–0,85) nebo jejich podávaných dávek: u pacientů s < 50 % cílové dávky činil HR 0,85 (95% CI 0,69–1,06), u pacientů s ≥ 50 % cílové dávky dosáhl HR 0,67 (95% CI 0,52–0,88; p = 0,18). Obdobný výsledek ve prospěch přidání empagliflozinu byl zjištěn u BB: při užívání < 50 % cílové dávky dosáhl HR 0,66 (95% CI 0,54–0,80), při užívání ≥ 50 % cílové dávky činil HR 0,81 (95% CI 0,66–1,00; p = 0,15).

Přidání empagliflozinu také vedlo k redukci rizika výskytu primárního sledovaného parametru nezávisle na podávání základní trojkombinace ACEi/ARB/ARNI + BB + MRA (HR při této trojkombinaci 0,73; 95% CI 0,61–0,88; HR bez této trojkombinace 0,76; 95% CI 0,62–0,94; p = 0,77). Podobné výsledky byly zaznamenány rovněž z hlediska sekundárního a rozšířeného sledovaného parametru.

Empagliflozin byl ve studii dobře tolerován a míra výskytu hypotenze, symptomatické hypotenze a hyperkalémie byla obdobná napříč všemi podskupinami.

Závěr

Z výsledků post hoc analýzy studie EMPEROR-Reduced vyplynulo, že empagliflozin snižuje riziko úmrtí z kardiovaskulárních příčin nebo hospitalizace pro srdeční selhání u pacientů s HFrEF nezávisle na podávané základní chorobu modifikující terapii a její dávce. Dostupná klinická data tak naznačují, že může být zvážen jako přínosná aditivní terapie u všech pacientů s HFrEF nezávisle na základní terapii onemocnění.

(holi)

Zdroj: Verma S., Dhingra N. K., Butler J. et al.; EMPEROR-Reduced trial committees and investigators. Empagliflozin in the treatment of heart failure with reduced ejection fraction in addition to background therapies and therapeutic combinations (EMPEROR-Reduced): a post-hoc analysis of a randomised, double-blind trial. Lancet Diabetes Endocrinol 2022; 10 (1): 35–45, doi: 10.1016/S2213-8587(21)00292-8.Štítky
Angiologie Interní lékařství Kardiologie
Partneři sekce

Nejnovější kurzy
Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Jak proměnil léčbu srdečního selhání nástup gliflozinů
Autoři: MUDr. Kristýna Kyšperská, MUDr. Jan Beneš

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se