ESC 2022: Inhibitory SGLT2 jako naděje při HFpEF: Jak je implementovat v praxi?

10. 11. 2022

Pacienti se srdečním selháním (HF) mohou podle aktuálních poznatků významně profitovat ze zařazení inhibitorů sodíko-glukózového kotransportéru 2 (SGLT2i, tj. gliflozinů) do strategie léčby. Platí to i pro nemocné se zachovanou ejekční frakcí levé komory (HFpEF). V rámci kongresu ESC 2022 zazněly kromě dat ze studií i užitečné informace pro praxi. Pro ilustraci přinášíme kazuistiku z německého pracoviště.

Pacientů s HFpEF dlouhodobě přibývá

Míra hospitalizací i mortality kvůli srdečnímu selhání zůstává navzdory zavedeným strategiím léčby neakceptovatelně vysoká, konstatoval profesor Stefan Anker z univerzitní nemocnice Charité v Berlíně. Podíl pacientů s HF se zachovanou EF LK se v čase významně zvýšil. I tito pacienti profitují z léčby glifloziny, jak upozorňujeme v článku „ESC 2022: Jak s glifloziny u srdečního selhání? Americké guidelines již zohledňují i studii EMPEROR-Preserved, kde zároveň shrnujeme nejzásadnější poznatky ze jmenované studie. Těm se v rámci tohoto sympozia věnoval profesor Giuseppe M. C. Rosano ze St. George's Hospital Medical School v Londýně.

Zařazování empagliflozinu u pacientů s HFpEF do praxe – zkušenosti z Německa

Dr. Michael Böhm ze Sárské univerzitní nemocnice v Hamburku se podělil o své zkušenosti s nasazováním empagliflozinu, které demonstroval na případu 78leté ženy, u níž bylo srdeční selhání diagnostikováno před 2 lety. Léčí se s dyslipidémií a hypertenzí, má poškozenou funkci ledvin (odhadovaná glomerulární filtrace [eGFR] 38 ml/min/1,73 m2, koncentrace draslíku 4,5 mmol/l), BMI má 28 kg/m2. Potýká se s únavou, závratí, častými otoky kloubů, krácením dechu. Vyšetření ukázalo krevní tlak 95/60 mmHg, tepovou frekvenci 58/min, sinusový rytmus, ejekční frakci 48 % (tj. HFpEF), třídu NYHA III. Jako KV medikaci užívala 1× denně enalapril 20 mg, metoprolol XL 100 mg, kyselinu acetylsalicylovou (ASA) 81 mg, simvastatin 40 mg, spironolakton 25 mg a 2× denně furosemid 80 mg.

Faktory ovlivňující rozhodnutí o léčbě

Při zvažování o zahájení terapie SGLT2i je zásadní debata s pacienty a stanovení jejich očekávání. Pacienti s horší zátěží symptomy onemocnění s větší pravděpodobností upřednostní lepší kvalitu života před delším dožitím. Dále je nutné zvážit, zda je nutno léčbu nasadit časně, nebo zda si lékař může dovolit vyčkat. V neposlední řadě je třeba posoudit vhodnost terapie v případě konkrétního pacienta, je-li ve vyšším věku, případně trpí hypotenzí, poškozením ledvin či diabetem. Podle analýz podskupin studie EMPEROR-Preserved zlepšuje empagliflozin klinické výsledky u pacientů s HFpEF bez ohledu na věk, hodnoty TK či přítomnost diabetu [1, 2].

Dále přednášející vyzdvihl, že je u takového pacienta potřeba přehodnotit ostatní KV medikaci, například mít na paměti odlišnou farmakokinetiku různých diuretik a upřednostnit účinné látky s delším poločasem eliminace. Obdobně bylo podle jeho slov u pacientky s HFpEF z jím demonstrované kazuistiky žádoucí přehodnotit adekvátnost používání užívaného betablokátoru – z recentně publikované španělské studie vyplývá, že vysazení betablokátoru u pacientů s HFpEF zvýšilo funkční kapacitu plic [3].

Závěr

Své sdělení dr. Böhm shrnul konstatováním, že léčbu pomocí SGLT2i u pacientů s HFpEF je potřeba zahájit časně, její účinky jsou setrvalé i ve vyšším věku, nízký krevní tlak zde nepředstavuje překážku, léčbu lze nasadit a renoprotektivní účinky očekávat při hodnotě eGFR > 20 ml/min/1,73 m2

   

Eva Srbová
redakce proLékaře.cz

   

Zdroje:
1. Böhm M., Butler J., Filippatos G. et al. Empagliflozin improves outcomes in patients with heart failure and preserved ejection fraction irrespective of age. J Am Coll Cardiol 2022; 80 (1): 1–18, doi: 10.1016/j.jacc.2022.04.040.
2. Böhm M. Implementing empagliflozin for HFpEF treatment in my practice. SGLT2 inhibitors in practice (part 2): how do we implement new treatments in HFpEF? ESC Congress, Barcelona, 2022 Aug 27.
3. Palau P., Seller J., Domínguez E. et al. Effect of β-blocker withdrawal on functional capacity in heart failure and preserved ejection fraction. J Am Coll Cardiol 2021; 78 (21): 2042–2056, doi: 10.1016/j.jacc.2021.08.073. 
4. Anker S. Introduction and recap. SGLT2 inhibitors in practice (part 2): how do we implement new treatments in HFpEF? ESC Congress, Barcelona, 2022 Aug 27.
5. Rosano G. M. C. What is the evidence for empagliflozin in HFpEF? SGLT2 inhibitors in practice (part 2): how do we implement new treatments in HFpEF? ESC Congress, Barcelona, 2022 Aug 27.Štítky
Angiologie Interní lékařství Kardiologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
nový kurz
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Jak proměnil léčbu srdečního selhání nástup gliflozinů
Autoři: MUDr. Kristýna Kyšperská, MUDr. Jan Beneš

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se