Vliv antikoagulační léčby na progresi koronární aterosklerózy

1. 5. 2019

Randomizovaná studie zaměřená na hodnocení vývoje objemu a vlastností koronárních aterosklerotických plátů metodou CT koronarografie porovnávala výsledky u pacientů užívajících rivaroxaban a warfarin.

Warfarin a cévní kalcifikace

Antikoagulační působení warfarinu je zprostředkováno antagonismem vitaminu K, díky kterému léčivo inhibuje aktivaci vitamin K-dependentních koagulačních faktorů. Zároveň ale brání syntéze jiných vitamin K-dependentních proteinů, což vyvolává nežádoucí vedlejší efekty. Jedním z nich je zrychlená tvorba cévních kalcifikací, které mohou vést ke zvýšení kardiovaskulárního rizika.

Rivaroxaban, přímý inhibitor faktoru Xa a jeden ze zástupců skupiny non-vitamin K-dependentních antikoagulancií (NOACs), by toto riziko přinášet neměl a nárůst objemu koronárních aterosklerotických plátů by tak měl být při jeho nasazení významně pomalejší než při léčbě warfarinem. Tak alespoň zněla hypotéza studie kalifornských autorů publikované v prosinci 2018 v American Heart Journal.

Metodika studie

Soubor prospektivní randomizované studie čítal 120 pacientů antikoagulovaných z indikace nevalvulární fibrilace síní. Účastníci byli randomizováni k užívání buď rivaroxabanu v dávce 20 mg denně, nebo warfarinu titrovaného k cílové hodnotě INR (international normalized ratio) mezi 2 a 3 a sledováni po dobu 52 týdnů (1 roku). Jako metodu stanovování objemu a charakteru plátů autoři využili CT koronarografii, jejíž validita a korelace s tradičnějším, ale invazivním intravaskulárním ultrazvukem je dobře dokumentována.

Hodnocení angiogramů prováděli odborníci, kteří byli zcela zaslepení z hlediska rozdělení pacientů do skupin, za využití poloautomatického analyzátoru velikosti a složení plátů. Stanovován byl jak absolutní, tak tzv. normalizovaný objem plátů – podíl celkového objemu plátů a celkové délky měřených koronárních tepen vynásobený střední délkou koronárních tepen ve studii.

Výsledky

Roční protokol dokončilo 97 pacientů (71 % mužů, střední věk 61,3 roku, 51 zařazených ve warfarinové a 46 v rivaroxabanové skupině). Nárůst v absolutním a normalizovaném objemu fibrózních plátů byl u pacientů užívajících warfarin významně větší než u rivaroxabanu. Statisticky nevýznamně větší nárůst byl u warfarinu pozorován i v absolutním a normalizovaném objemu veškerých, nekalcifikovaných a kalcifikovaných plátů.

K vyhodnocení byla použita také multivariační regresní analýza s adjustací na věk, pohlaví, hladinu cholesterolu, hypertenzi a řadu dalších možných zkreslujících proměnných. V ní byl warfarin ve srovnání s rivaroxabanem spojen s významnějším nárůstem normalizovaného celkového objemu plátů a objemu kalcifikovaných plátů, ale nikoliv s nárůstem normalizovaného objemu plátů nekalcifikovaných, fibrózních, fibrózně-lipoidních a lipoidních (tzv. LAP – low attenuation plaque).

Závěr

Fibrilace síní jde mnohdy ruku v ruce s ischemickou chorobou srdeční. Studie naznačila, že antikoagulace rivaroxabanem by díky pomalejší progresi koronárních plátů mohla představovat výhodu oproti warfarinu u pacientů s vyšším rizikem aterosklerózy.

(luko)

Zdroj: Lee J., Nakanishi R., Li D. et al. Randomized trial of rivaroxaban versus warfarin in the evaluation of progression of coronary atherosclerosis. Am Heart J 2018 Dec; 206: 127–130, doi: 10.1016/j.ahj.2018.08.007.Štítky
Angiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se