Šíře distribuce monocytů jako časný indikátor sepse u pacientů na JIP

9. 4. 2022

Autoři francouzsko-španělské studie navrhují na základě výsledků své práce používat šíři distribuce monocytů společně s počtem leukocytů jako screeningový test pro zpřesnění časné diagnózy sepse na jednotkách intenzivní péče (JIP).

Metodika, průběh a cíle studie

Šíře distribuce monocytů (MDW – monocyte distribution width) je nedávno popsaný biomarker sepse, který je snadno dostupný jako součást vyšetření plného krevního obrazu s diferenciálním rozpočtem (KO+diff.). Cílem této studie publikované v létě 2021 bylo zhodnotit spolehlivost použití MDW při záchytu sepse na JIP v porovnání s prokalcitoninem a C-reaktivním proteinem (CRP).

Jednalo se o multicentrickou prospektivní studii, do které byli zařazeni dospělí pacienti léčení na JIP, u nichž byl při přijetí vyšetřen plný krevní obraz s diferenciálním rozpočtem (KO+diff.). Pacienti byli kategorizování podle kritérií sepse-2 a sepse-3, s využitím parametru SIRS (= syndrom systémové zánětlivé odpovědi). Kategorie sepse-2: non-SIRS (≥ 1 kritérium SIRS a absence infekce), SIRS (≥ 2 kritéria SIRS a absence infekce), infekce (suspektní či potvrzená infekce a 0–1 kritérium SIRS), sepse (infekce plus ≥ 2 kritéria SIRS), těžká sepse (sepse a selhání 1–2 orgánů) a septický šok (sepse s refrakterní hypotenzí). Kategorie sepse-3: kontroly, infekce a sepse (dle kritérií SOFA).

Výsledky

Do analýzy byla zařazena data 1517 pacientů (z toho 837 mužů) průměrného věku 61 let, z nichž naplnilo obraz sepse 17,1 % dle kritérií sepse-2 a 9,5 % dle kritérií sepse-3. Při použití MDW byla plocha pod křivkou (AUC) pro diagnózu sepse dle kritérií sepse-2 0,81 (95% interval spolehlivosti [CI] 0,78–0,84) a při použití MDW v kombinaci s počtem leukocytů 0,86 (95% CI 0,84–0,88). U podskupiny pacientů s nízkou pravděpodobností sepse před tímto testem činila AUC dokonce 0,90 (95% CI 0,84–0,95). U sepse dle kritérií sepse-3 činila AUC při použití MDW 0,82 (95% CI 0,79–0,85).

Spolehlivost MDW v kombinaci s počtem leukocytů z hlediska záchytu sepse byla podobná jako při použití samotného CRP a větší než při použití prokalcitoninu. Kombinace těchto biomarkerů AUC nezvýšila. V porovnání s normální MDW byla abnormální MDW spojená se šancí na výskyt sepse 5,5× častěji dle kritérií sepse-2 a 7,6× dle kritérií sepse-3.

Závěr

Autoři svou práci uzavírají s tím, že parametr MDW v kombinaci s počtem leukocytů vykazuje diagnostickou přesnost při záchytu sepse, zejména při použití u pacientů s nižší pravděpodobností sepse před tímto vyšetřením.

(zza)

Zdroj: Hausfater P., Boter N. R., Morales Indiano C. et al. Monocyte distribution width (MDW) performance as an early sepsis indicator in the emergency department: comparison with CRP and procalcitonin in a multicenter international European prospective study. Crit Care 2021 Jun 30; 25 (1): 227, doi: 10.1186/s13054-021-03622-5.Štítky
Intenzivní medicína Urgentní medicína Laboratoř
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se