Reakce na interferon beta předpovídá průběh onemocnění u roztroušené sklerózy

26. 1. 2011

Ačkoliv je interferon beta používán k potlačení aktivity onemocnění u roztroušené sklerózy (RS), zatím se příliš mnoho neví o tom, jakým mechanismem účinkuje. Navíc se reakce jednotlivých pacientů na jeho podání velice liší.

Trochu svtla do tohoto problému natstí vnesla studie léka z amerického Clevelandu.

Ti ve své studii hodnotili vztah mezi molekulární a klinickou odpovdí na podávání interferonu beta-1a u celkem 85 pacient s RS. Úinek léby byl hodnocen po esti msících, a to pomocí magnetické rezonance. Za patnou klinickou odpovď byl povaován výskyt tech a více nových lézí, za dobrou pak dv nové léze a mén.

Molekulární odpovď na podávaný interferon byla mena jak na poátku léby, tak i po esti msících, u vytipované skupiny pacient navíc i po 24 msících léby. K hodnocení byl pouit cDN macroarray test pro 166 IFN-regulovaných gen (IRGs). Zmna kadého genu pak byla vyjádena jako indukní pomr, a to porovnáním genové exprese ped aplikací a 12 hodin po aplikaci injekce interferonu. Výsledky byly velice zajímavé.

koliv se biologické odpovdi na první injekci interferonu beta u jednotlivých pacient znan liily, pekvapiv se bhem 24 msíc léby objevily u kadého pacienta 3 asové body, které lékai povaují za individuální otisk léby interferonem. I klinické výsledky byly pomrn optimistické. Špatnou klinickou odpovď toti vykazovalo pouze 15 z 85 pacient, co pedstavuje 82% úspnost. Pacienti se patnou klinickou odpovdí navíc neoekávan vykazovali pehnanou molekulární reakci na podání interferonu ve srovnání s pacienty s dobrou klinickou odpovd Indukní pomr pro 25 IFN-regulovaných gen po první injekci interferonu navíc pedpovídal patný klinický prbh, a tím i pokození mozku.

Studie amerických vdc tak jako první objektivn zhodnotila vliv podávání interferonu beta u pacient s RS. Její výsledky naznaily, e patná farmakologická reakce na podávání interferonu vede ke zhorení klinického obrazu nemoci. Pedpokládá se, e tyto patné odpovdi jsou pravdpodobn zpsobeny mechanismy vrozené imunity. Biologická odpovď na podání interferonu vak me pomoci odhalit tuto podskupinu nereagujících pacient, a pispt tak k individualizaci terapie.

(kam)

Zdroj: Rudick R., et al. Exaggerated molecular response to interferon beta predicts disease activity in multiple sclerosis. 26th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS), Gothenburg, Švédsko. Prezentováno dne 15. íjna 2010.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se