Anti-JCV protilátky u progresivní multifokální leukoencefalopatie

19. 7. 2011

Progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) je vzácné onemocnění mozku způsobené JC virem (JCV), který patří mezi běžné polyomaviry. Primární infekce JC virem se typicky objevuje v dětství nebo adolescenci, přičemž benigní forma JCV může v průběhu života asymptomaticky perzistovat v ledvinách a pravděpodobně lymfatických orgánech. JCV prochází změnami a mutacemi povrchového proteinu VP1, čímž způsobuje lytickou infekci myelinprodukujících oligodendrocytů a rozvoj PML.

Progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) je vzácné onemocnění mozku způsobené JC virem (JCV), který patří mezi běžné polyomaviry. Primární infekce JC virem se typicky objevuje v dětství nebo adolescenci, přičemž benigní forma JCV může v průběhu života asymptomaticky perzistovat v ledvinách a pravděpodobně lymfatických orgánech. JCV prochází změnami a mutacemi povrchového proteinu VP1, čímž způsobuje lytickou infekci myelinprodukujících oligodendrocytů a rozvoj PML.

PML se obvykle vyskytuje u těžce imunokompromitovaných jedinců a u pacientů léčených imunosupresivy (mykofenolát mofetil) nebo biologickou léčbou (efalizumab, natalizumab, alemtuzumab, rituximab). Identifikace pacientů s nízkým či vysokým rizikem rozvoje PML by mohlo umožnit vhodnější využití různých forem terapie. Protože infekce JCV je pro rozvoj PML základní předpokladem, mohla by sérologická detekce anti-JCV protilátek prokázat senzitivitu pacienta díky stanovení probíhající a již proběhlé infekce JCV.

Již dříve byly popsány podíly anti-JCV séropozitivity mezi 33 a 91 %. Nesrovnalosti v těchto podílech byly pravděpodobně způsobeny rozdíly ve velikostech souborů, demografických údajích, a co je možná nejdůležitější, také v metodikách analýz. V následující studii, která vznikla především k zavedení metody ELISA pro detekci JCV specifických protilátek u pacientů s roztroušenou sklerózou, je popsána nová, dvoukroková analýza detekce anti-JCV protilátek v séru a plazmě a také zhodnocení případné využitelnosti této analýzy ke stratifikaci rizika PML.

Lékaři vyvinuli dvoukrokovou analýzu k detekci a následné konfirmaci přítomnosti anti-JCV protilátek v lidském séru a plazmě a demonstrovali její senzitivitu i specificitu. K tomu byly využity vzorky sér od více než 800 pacientů s roztroušenou sklerózou z klinických studií s natalizumabem. Následně byla analýza využita ke stanovení přítomnosti anti-JCV protilátek u těch pacientů s PML léčených natalizumabem, u nichž byly vzorky séra sbírány 16–180 měsíců před stanovením diagnózy PML.

U pacientů s RS léčených natalizumabem byla u necelých 54 % zjištěna pozitivita anti-JCV protilátek s 95% intervalem spolehlivosti 49,9–57,3 %. Zásadní je, že anti-JCV protilátky pak byly pozorovány u všech ze 17 dostupných vzorků séra odebraných u pacientů před stanovením diagnózy PML (100 %). To byl tedy signifikantně odlišný výsledek od teoreticky očekávaných 9 pacientů ze 17, což by odpovídalo 54% séropozitivitě, pozorované u obecné populace pacientů s roztroušenou sklerózou.

Díky této analýze je možné klasifikovat pacienty s RS na ty s detekovatelnými a ty s nedetekovatelnými hladinami anti-JCV protilátek. Zjištění, že všech 17 dostupných pre-PML vzorků bylo séropozitivních a žádný séronegativní, bude vyžadovat ještě další výzkum stran klinické využitelnosti analýzy anti-JCV protilátek jako možného diagnostického nástroje ke stratifikaci RS pacientů s vysokým a nízkým rizikem rozvoje PML.

(pes)

Zdroj: Gorelik L., Lerner M., Bixler S. et al. Anti-JC virus antibodies: implications for PML risk stratification. Ann Neurol. 2010 Sep; 68 (3): 295–303.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se