Guselkumab − nová modalita v léčbě psoriázy se specifickým mechanismem účinku

23. 4. 2018

Guselkumab je plně humanizovaná monoklonální protilátka proti podjednotce p19 interleukinu 23 (IL-23). Její podávání blokuje osu prozánětlivých cytokinů IL-23/IL-17, která se ukazuje jako klíčová pro patogenezi psoriázy. Guselkumab byl schválen pro léčbu středně těžké až těžké plakové psoriázy u dospělých, kteří jsou kandidáty na systémovou léčbu.

Patogeneze a léčba plakové psoriázy

Psoriáza je chronické zánětlivé onemocnění s komplexní patofyziologií, která dosud nebyla v úplnosti popsána. Hlavní příčinou se zdá být deregulace imunitního systému, zejména na ose IL-23/IL-17, jejíž aktivace ve svém důsledku vede k nadměrné aktivitě keratinocytů a vzniku chronického zánětu.

Pro zvýšení kvality života nemocných a snížení rizika komorbidit je nezbytná dlouhodobá léčba, v případě lehčích forem onemocnění topická, u těžších případů pak systémová. Starší typy cílené léčby se zaměřují zejména na inhibici TNF-α, nespecifického zánětlivého markeru. Specifičtější terapie je cílená na IL-17, novou alternativní možností je pak inhibice IL-23.

Guselkumab v terapii psoriázy

Guselkumab je první specifický inhibitor IL-23, který byl na základě výborné účinnosti a bezpečnosti v klinických studiích fáze II a III schválen pro léčbu nemocných s plakovou psoriázou. Léčba je pacienty dobře tolerována a nebylo zaznamenáno riziko závažných nežádoucích příhod, malignit ani závažných kardiovaskulárních nežádoucích příhod. Nejčastěji se vyskytujícími nežádoucími příhodami v souvislosti s podáváním guselkumabu byly infekce, zejména nazofaryngitida a infekce horních cest dýchacích.

Efektivita terapie − výsledky studií

Guselkumab prokázal ve srovnání s existující cílenou terapií psoriázy výbornou klinickou účinnost. Studie fáze II ukázala superioritu guselkumabu vůči adalimumabu. 86 % pacientů, kteří dostali 100 mg guselkumabu, dosáhlo dle celkového hodnocení lékařem (PGA − Physician Global Assessment) úplného nebo téměř úplného vymizení příznaků onemocnění (PGA 0/1), zatímco u adalimumabu to bylo 58 % pacientů (p < 0,05).

Tyto výsledky byly potvrzeny ve studiích fáze III (VOYAGE I a II). V týdnu 16 dosahovalo v těchto hodnoceních 85 %, resp. 84 % pacientů na guselkumabu úplného nebo téměř úplného vymizení příznaků onemocnění (skóre IGA [Investigator‘s Global Assessment] 0/1). 73 %, resp. 70 % pacientů dosáhlo 90% zlepšení stavu podle hodnocení Psoriasis Area and Severity Index (PASI90). Klinická odpověď byla dlouhodobě udržitelná: 76 %, resp. 89 % pacientů dosahovalo PASI90 v týdnu 48. Hodnocení kvality života pacienty odpovídalo měřítkům klinické účinnosti. Studie fáze III NAVIGATE dále ukázala, že guselkumab je účinnější i u pacientů, kteří špatně odpovídali na terapii ustekinumabem.

Unikátní mechanismus účinku a další benefity

Guselkumab je prvním z inhibitorů IL-23. Na rozdíl od ustekinumabu, který se váže na podjednotku p40 společnou pro IL-12/IL-23, guselkumab necílí na IL-12, o kterém se soudí, že hraje významnou roli ve fyziologických procesech imunitního systému. Deficience imunitní odpovědi zprostředkované IL-12 vedla ke zvýšené náchylnosti k infekcím mykobakteriemi a salmonelou.

Účinnost guselkumabu v léčbě psoriázy je srovnatelná s inhibitory IL-17. U těch však bylo pozorováno riziko exacerbace nebo vzniku zánětlivých střevních onemocnění. V klinických studiích s guselkumabem toto riziko nebylo pozorováno.

Další potenciální výhodou je nižší frekvence podávání (každých 8 týdnů) ve srovnání s mnoha jinými biologiky, což by mohlo zlepšit adherenci pacientů k léčbě. Ve studiích VOYAGE se také ukázalo zlepšení příznaků ve vlasové části a na nehtech, kde je onemocnění obtížně léčitelné.

Závěr

Specifické inhibitory IL-23 mají oproti standardně používané terapii potenciální výhody zejména s ohledem na bezpečnost, frekvenci podávání a účinnost. Pro zhodnocení přínosu guselkumabu v terapii středně těžké až těžké plakové psoriázy je však třeba počkat na data o bezpečnosti při dlouhodobém podávání.

(este)

Zdroj: Yang E. J., Sanchez I. M., Beck K. et al. Guselkumab for the treatment of moderate-to-severe plaque psoriasis. Expert Rev Clin Pharmacol 2018; 11: 333–344, doi: 10.1080/17512433.2018.1445967.Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Dětská revmatologie Praktické lékařství pro dospělé Revmatologie
Partneři sekce
UCB

Nejnovější kurzy
Crohnova choroba a psoriáza
Autoři: doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.

Bezpečnost biologické terapie
Autoři: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.

Psoriáza: patofyziologické mechanizmy, léčba
Autoři: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se