Zatížení švédské populace onemocněním herpes zoster

29. 11. 2014

Předkládaná práce retrospektivně hodnotila zatížení švédské populace onemocněním herpes zoster. Podle jejích výsledků se objevuje častěji u starších pacientů a u žen. Tyto skupiny obyvatel se tak stávají vhodnými kandidáty pro očkování proti němu.

Herpes zoster (HZ) je onemocnění způsobené reaktivací viru Varicella zoster (VZV), které se objevuje především u starších osob. Jeho poměrně častými komplikacemi jsou bakteriální superinfekce, neurologická nebo oční manifestace a především postherpetická neuralgie. Výskyt onemocnění i jeho komplikací prokazatelně snižuje očkování, které je v Evropě i USA schváleno k použití v praxi od roku 2006.

V mnoha zemích zatím nebylo hodnoceno zatížení populace onemocněním HZ. Autoři předkládané studie si dali za cíl odhadnout jeho výskyt u švédské populace před dostupností vakcíny proti HZ. Provedli retrospektivní studii s využitím registrů The Swedish National Patient Register, The Swedish National Pharmacy Register a The Cause of Death Register, které obsahují data o všech hospitalizacích, lékařských předpisech a mortalitní údaje podle příčiny. Byly analyzovány rozdíly v předepisování antivirotik (se zaměřením na pohlaví a věk), hospitalizacích a komplikacích souvisejících s onemocněním HZ v letech 2006–2010 a mortalitě v letech 2006–2009.

Každoročně dostalo antivirotika z důvodu infekce HZ 270 z 100 000 osob a četnost jejich předepisování rostla s věkem. Preskripce antivirotik byla ve věkové skupině 50+ zhruba o 50 % vyšší u žen než u mužů (poměr frekvence výskytu 1,39; 95% konfidenční interval 1,22–1,58). Celková frekvence hospitalizací pro HZ byla 6,9/100 000 se zhruba trojnásobným nárůstem u pacientů starších 80 let v porovnání s věkovou skupinou 70–79 let. Frekvence hospitalizací pro HZ v závislosti na pohlaví byla 8,1/100 000 u žen a 5,6/100 000 u mužů. HZ s komplikacemi se vyskytoval u 1/3 hospitalizovaných pacientů. Nejčastěji se jednalo o zasažení centrálního a periferního nervového systému. Úmrtí z důvodu infekce HZ se objevovalo vzácně.

Výsledky předkládané práce ukazují na významné zatížení švédské populace onemocněním HZ před dostupností vakcíny proti HZ. Byla nalezena významná pozitivní korelace četnosti výskytu infekce, nutnosti hospitalizace, přítomnosti komplikací a mortality související s HZ a věkem pacientů. Onemocnění se prokazatelně častěji vyskytovalo u žen. Je pravděpodobné, že vlivem stárnutí populace a častějšího užívání léčiv ovlivňujících imunitní systém bude četnost výskytu HZ stoupat, a je tak třeba přijímat opatření, která by tomu mohla zabránit.

(the)

Zdroj: Studahl M., Petzold M., Cassel T. Disease burden of herpes zoster in Sweden – predominance in the elderly and in women – a register based study. BMC Infect Dis 2010; 13: 586.Štítky
Praktické lékařství pro dospělé
Nejnovější kurzy
Epidemiologie a klinický obraz herpes zoster
Autoři: Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.

Herpes zoster, možnosti léčby a prevence
Autoři: doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se