Vakcína proti viru Varicella zoster jako prevence pásového oparu a postherpetické neuralgie

27. 11. 2014

Je možné předcházet výskytu pásového oparu či komplikacím spojeným s tímto onemocněním?

Pásový opar neboli herpes zoster je onemocnění charakterizované unilaterální radikulárně se propagující bolestí či nepříjemným pocitem a vezikulární vyrážkou, která je obecně vymezená dermatomem. Pásový opar je projevem reaktivace viru Varicella zoster (VZV), který latentně přežívá v senzorických gangliích. Incidence a závažnost průběhu pásového oparu narůstá s věkem – udává se, že více než polovina nemocných je starší 60 let a že téměř polovina starších pacientů prodělá komplikované onemocnění. Nejčastějšími komplikacemi je zejména postherpetická neuralgie neboli neuropatický bolestivý syndrom, který přetrvává i po zhojení kožních symptomů, či se dokonce vyvine až po zhojení. Bolest může mít takovou intenzitu, že významně narušuje kvalitu života. Může přetrvávat léta a často je refrakterní k terapii. Antivirová léčba sice zkracuje dobu trvání projevů pásového oparu či zmírňuje intenzitu jeho projevů, nevede však k prevenci rozvoje postherpetické neuralgie.

Již v roce 2005 byl v prestižním časopise New England Journal of Medicine publikován výsledek studie skupiny autorů, kteří testovali hypotézu, že vakcína proti VZV by mohla u starších pacientů snížit incidenci a/nebo závažnost projevů jak samotného pásového oparu, tak také postherpetické neuralgie.

Do studie bylo zařazeno 38 546 pacientů starších 60 let. Studie byla randomizovaná, dvojitě zaslepená a kontrolovaná placebem. Podávána byla subkutánní injekce živé oslabené vakcíny VZV Oka/Merk („zoster vakcína“) či placebo. Pásový opar byl diagnostikován dle klinických a laboratorních parametrů. Bolest či nepříjemné pocity spojené s pásovým oparem byly zjišťované opakovaně v průběhu 6 měsíců. Primárním cílem bylo zjištění míry zátěže dané pásovým oparem (hodnoceno pomocí incidence, závažnosti průběhu, trvání bolesti či nepříjemného pocitu spojeného s nemocí), sekundárním cílem pak byla incidence postherpetické neuropatie.

Studii dokončilo 95 % jedinců. Celkově bylo zachyceno 957 případů pásového oparu (315 mezi subjekty očkovanými VZV vakcínou a 642 ve skupině, které bylo podáno placebo), postherpetická neuralgie se vyvinula u 107 jedinců (27 u subjektů očkovaných VZV vakcínou a 80 ve skupině s placebem).

Podání vakcíny proti VZV snížilo zátěž spojenou s pásovým oparem o 61 % (p < 0,001), incidenci postherpetické neuralgie snížilo o 67 % (p < 0,001) a incidenci pásového oparu o 51 % (p < 0,001).

Tato studie jasně prokázala, že vakcína proti VZV u rizikové skupiny pacientů starších 60 let zřetelně snížila morbiditu spojenou s pásovým oparem a také s bolestí či nepříjemným pocitem, které byly následkem tohoto onemocnění.

(eza)

Zdroj: Oxman M. N., et al. A Vaccine to Prevent Herpes Zoster and Postherpetic Neuralgia in Older Adults. N Engl J Med. 2005 Jun 2; 352 (22): 2271–84.Štítky
Praktické lékařství pro dospělé
Nejnovější kurzy
Epidemiologie a klinický obraz herpes zoster
Autoři: Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.

Herpes zoster, možnosti léčby a prevence
Autoři: doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se