Očkovací látka Zostavax předchází onemocnění herpes zoster i ve věkové skupině 50–59 let

9. 10. 2014

Randomizovaná placebem kontrolovaná studie u 22 439 osob ve věku 50–59 let prokázala významné snížení incidence herpes zoster (HZ) po vakcinaci schválenou očkovací látkou Zostavax. Snášenlivost vakcíny byla v této věkové skupině dobrá.

Živá oslabená vakcína Zostavax prokázala již dříve účinnost u osob ve věku 60 a více let se snížením incidence onemocnění vyvolaných HZ o 61 % a postherpetické neuralgie o 66 %. Nová studie publikovaná v roce 2011 potvrdila její účinnost i u mladší věkové kategorie (50–59 let).

Tato studie proběhla ve 105 centrech v Severní Americe a Evropě. Přibližně 90 % zařazených osob mělo nejméně jednu průvodní chorobu, nejčastěji hypertenzi. Účastníci byli randomizováni v poměru 1 : 1 k podání 1 dávky vakcíny Zostavax nebo placeba. Poté byl po dobu nejméně 1 roku (průměrně 1,3 roku) sledován výskyt onemocnění HZ až do výskytu nejméně 96 případů. HZ byl potvrzen pomocí stanovení DNA ze stěru kožní léze pomocí polymerázové řetězové reakce. Nežádoucí příhody byly monitorovány od 1. do 42. dne po vakcinaci a závažné nežádoucí příhody až do 182. dne.

Ve skupině s očkováním bylo zjištěno 30 případů onemocnění HZ (1,99/1000 osoboroků) v porovnání s 99 případy ve skupině s placebem (6,57/1000 osoboroků). Vakcinace tak snížila incidenci onemocnění HZ o 70 % (95% CI 54,1–80,6). Nežádoucí příhody udávalo 72,8 % osob ve skupině s vakcinací a 41,5 % osob ve skupině s placebem. Nejčastěji se jednalo o reakce v místě vpichu a bolest hlavy. Po vyřazení případů bolestí hlavy nebyl rozdíl ve výskytu nežádoucích příhod mezi oběma skupinami statisticky významný. Výskyt závažných nežádoucích příhod se mezi skupinami významně nelišil do 42. dne (vakcína 0,6 % vs. placebo 0,5 %) ani do 182. dne po vakcinaci (vakcína 2,1 % vs. placebo 1,9 %).

Studie prokázala, že očkovací látka Zostavax účinně předchází onemocnění HZ i ve věkové skupině 50–59 let.

(zza)

Zdroj: Schmader K., Levin M. J., Gnann J. W. jr., et al. Efficacy, Safety and Tolerability of Herpes Zoster Vaccine in Persons Aged 50–59 Years. Clinical infectious Diseases 2012. DOI: 10.1093/cid/cir970Štítky
Praktické lékařství pro dospělé
Nejnovější kurzy
Epidemiologie a klinický obraz herpes zoster
Autoři: Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.

Herpes zoster, možnosti léčby a prevence
Autoři: doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se