Aktivita anti-Xa u obézních pacientů po bariatrické operaci

19. 12. 2019

S přibývajícím množstvím pacientů indikovaných k bariatrickému výkonu roste i význam správného nastavení prevence tromboembolické nemoci (TEN) u této specifické skupiny nemocných. Nizozemská studie přináší nová zjištění o účinnosti dosud užívané léčby.

TEN u obézních pacientů

Je známo, že obézní pacienti mají oproti jedincům s normální hmotností vyšší riziko vzniku tromboembolické nemoci. Předpokládá se, že k její prevenci potřebují vyšší dávky nízkomolekulárního heparinu než osoby s normální tělesnou hmotností. Současná doporučení pro tromboprofylaxi však tělesnou hmotnost pacientů nezohledňují.

Průběh studie

Do studie, jež zkoumala aktivitu anti-Xa v závislosti na tělesné hmotnosti, bylo zařazeno 50 osob (64 % žen) s tělesnou hmotností ≥ 140 kg, které podstoupily Roux-en-Y gastrický bypass. Po operaci jim bylo podáváno 5700 IU nadroparinu denně po dobu 4 týdnů. Hladina anti-Xa byla měřena 4 hodiny po podání poslední dávky. Kromě toho byla aktivita anti-Xa stanovena u dalších 50 pacientů, kteří dostali před operací 2850 IU nadroparinu.

Výsledná zjištění

Průměrná tělesná hmotnost účastníků studie dosahovala 148,5 ± 12,6 kg. Průměrná aktivita anti-Xa po podávání nadroparinu v dávce 5700 IU byla 0,19 ± 0,07 IU/ml. U 32 % pacientů se hladina anti-Xa pohybovala pod terapeutickou hodnotou. Aktivita anti-Xa nepřímo korelovala s celkovou tělesnou hmotností (korelační koeficient –0,410) a také s hmotností netukové tělesné hmoty (korelační koeficient –0,447). Celých 67 % pacientů s hmotností netukové tělesné hmoty ≥ 80 kg mělo aktivitu anti-Xa pod profylaktickou hodnotou. U žádného z účastníků studie se neobjevila hluboká žilní trombóza.

Závěr

Na základě výsledků této studie lze tedy shrnout, že u významné části morbidně obézních pacientů je pooperační dávka 5700 IU nadroparinu nedostatečná pro dosažení profylaktických hladin. Zvláště u nemocných s hmotností netukové tělesné hmoty ≥ 80 kg by měla být zvážena dávka vyšší.

(pab)

Zdroj: Schijns W., Deenen M. J., Aarts E. O. et. al. The effect of obesity on anti-Xa concentrations in bariatric patients. Obes Surg 2018; 28 (7): 1997–2005, doi: 10.1007/s11695-018-3130-2.Štítky
Chirurgie všeobecná
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se