Screening poruch štítné žlázy v těhotenství od září otestuje pilotní program

8. 6. 2020

O očekáváních spojených se zkušebním spuštěním screeningového programu promluvil předseda České endokrinologické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA, u příležitosti 12. ročníku „Týdne štítné žlázy“.

Vyšetřeny budou tisíce žen

Endokrinologové a gynekologové léta debatují o možnosti plošného stanovování funkce štítné žlázy v těhotenství. Ač jsou rizika plynoucí z případně nepoznaného a neléčeného onemocnění nezpochybnitelná a řada gynekologů už parametry funkce štítné žlázy u těhotných kontroluje, oficiální screeningový program zatím neexistuje. To by se mohlo změnit v závislosti na zjištěních z pilotního projektu, který odstartuje v září 2020. Projekt vede Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ve spolupráci s Českou endokrinologickou společností ČLS JEP (ČES).

Do dvouletého programu se zapojí 8 vybraných gynekologických zařízení po celé České republice. Vyšetření biochemických parametrů funkce štítné žlázy i hladin příslušných protilátek bude provedeno u 8 tisíc žen v I. trimestru těhotenství. V případě zjištění odchylky bude pacientka odeslána k dovyšetření na spolupracující endokrinologické pracoviště.

Odchylku může mít přes 15 % těhotných

Prevalence odchylek v této skupině pacientek může být velmi vysoká. „Nějaká porucha funkce štítné žlázy je přítomná u 10 až 20 procent žen v reprodukčním věku, o části z nich se samozřejmě již ví. Uvidíme, jak budou čísla vypadat, až se screening vyhodnotí,“ uvedl profesor Kršek v rozhovoru pro Český rozhlas.

„Pokud se předpoklad 10 až 15 procent nově odhalených nemocí štítné žlázy u těhotných potvrdí, mohl by z pilotního projektu vzniknout celoplošný screening, a vyšetření funkce štítné žlázy by se tak mohlo stát standardní součástí testování těhotných v I. trimestru gravidity. Vezmeme-li do úvahy, že v České republice ročně porodí přibližně 112 tisíc žen, pak včasným odhalením můžeme předejít rizikům u téměř 17 tisíc z nich,” dodává endokrinolog doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D., ze 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Porucha funkce štítné žlázy může představovat riziko jak pro fyziologický vývoj plodu, tak i pro matku a hladký průběh jejího těhotenství. Dysfunkce štítné žlázy je také jednou z možných příčin neplodnosti.

„Týden štítné žlázy“ zvyšuje povědomí již 12 let

Onemocnění štítné žlázy má diagnostikováno přes 600 tisíc Čechů, odhadem u dalších desítek tisíc zůstává porucha nepoznaná. Na rizika a příznaky spojené s těmito chorobami každoročně upozorňuje osvětová akce s názvem „Týden štítné žlázy“. Projekt, který podporuje společnost Merck, je odborně zaštítěn ČES a ÚZIS ČR. Letos se kampaň zaměřila právě na souvislost poruch štítné žlázy s těhotenstvím a také na to, jak se funkce štítné žlázy mění s věkem. Dlouhodobým cílem „Týdne štítné žlázy“ je zvýšit povědomí veřejnosti o poruchách tohoto orgánu, zvýšit tak jejich záchyt v populaci a rovněž opakovaně vyvracet omyly a mýty, které jsou ve společnosti v souvislosti se štítnou žlázou a její léčbou zakořeněné.

(luko)

Zdroj: Skalická A., Kuchařík M. Plánovaný plošný screening odhalí poruchy štítné žlázy. Zamezí se tak problémům v těhotenství i při porodu. Český rozhlas Plus, 26. 5. 2020. Dostupné na: https://plus.rozhlas.cz/planovany-plosny-screening-odhali-poruchy-stitne-zlazy-zamezi-se-tak-problemum-v-8211477Štítky
Endokrinologie Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se