Perkutánní aplikace etanolu pod ultrazvukovou kontrolou – role v terapii krčních uzlinových metastáz u karcinomu štítné žlázy

12. 12. 2013

Karcinom štítné žlázy je nejčastěji se vyskytující malignitou endokrinního systému, přičemž papilární karcinom (PTC) představuje největší podíl nově diagnostikovaných případů. Většina pacientů s PTC přichází v období, kdy je onemocnění lokalizováno pouze v oblasti štítné žlázy

Karcinom štítné žlázy je nejčastěji se vyskytující malignitou endokrinního systému, přičemž papilární karcinom (PTC) představuje největší podíl nově diagnostikovaných případů. Většina pacientů s PTC přichází v období, kdy je onemocnění lokalizováno pouze v oblasti štítné žlázy. I přes kurativní primární chirurgický výkon jsou u určité části pacientů později diagnostikovány metastázy v krčních uzlinách. U pacientů, kteří nechtějí podstupovat další chirurgický výkon, či u těch, kteří již dříve podstoupili rozsáhlý operační výkon, anebo u pacientů, jejichž onemocnění nereaguje ani na podávání radioaktivního jódu, je možnou terapeutickou alternativou perkutánní podání etanolu pod ultrazvukovou kontrolou (UPEI).

UPEI byla k terapii thyroidálních uzlů dle literatury použita již v roce 1878, daleko sofistikovanější verze s využitím ultrazvukové kontroly byla užita v 80. letech minulého století na Mayo Clinic v Rochesteru v USA. Od té doby byla užita v terapii řady jiných benigních i maligních onemocnění. V roce 1991 metodu úspěšně aplikovali taktéž na Mayo Clinic u muže s recidivujícím medulárním karcinomem štítnice, o 2 roky později opět úspěšně u ženy s PTC ve stadiu neresekovatelné recidivy. Autoři z Mayo Clinic se s ohledem na zejména vlastní zkušenosti pokusili zhodnotit prostor pro možné využití perkutánní ablace pomocí etanolu aplikovaného pod ultrazvukovou kontrolou (UPEA) u pacientů s karcinomem štítné žlázy. UPEA byla autory zpočátku často užita jako metoda paliativní ke kontrole lokálního rozsahu onemocnění v případě přítomnosti vzdálených metastáz. Později pak ke kontrole malých nálezů u rekurentního postižení krčních uzlin. V první dekádě tohoto století zde provedli ablaci pomocí UPEA u více než 100 pacientů. 

Injekce etanolu vede ke smrti buněk cestou vaskulární okluze, lýzy buněčných membrán a skrze denaturaci proteinů. Aplikace je považovaná za úspěšnou, pokud dojde ke zmenšení velikosti lymfatické uzliny a vymizení vaskulárního toku dle dopplerovského sledování. K úspěchu aplikace přispívá také minimalizování rizika vzniku komplikací (bolest, narušení nervu). K tomu je potřeba zkušeného sonografisty schopného kontinuální monitorace s využitím dopplera v případě injekce etanolu. Cílem metody je aplikace etanolu v rozsahu postižených krčních uzlin s co nejmenším únikem látky do okolí.

Zlatým standardem v terapii PTC je dle řady guidelines primární definitivní operační výkon s resekcí postižených uzlin či terapie radiojódem. V následném sledování je základem pravidelné vyšetření ultrazvukem a monitorování nádorových markerů. U rekurentního postižení krčních uzlin je tak metoda UPEA jednou z možných netradičních léčebných postupů, který může být použit.

(eza)

Zdroj: Pitts C. D., Lee R. A., Hay I. D. Percutaneous ethanol ablation of neck nodal metastases in papillary thyroid carcinoma. Thyroid International 2/2012 – publikováno na www.thyrolink.comŠtítky
Endokrinologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se