Má užívání levothyroxinu u žen s protilátkami proti tyreoidální peroxidáze vliv na riziko samovolného potratu a předčasného porodu?

10. 2. 2020

Ženy s protilátkami proti tyreoidální peroxidáze mají vyšší riziko samovolného potratu a předčasného porodu, i pokud mají normální funkci štítné žlázy. Níže prezentovaná britská studie se snažila objasnit, zda má užívání levothyroxinu vliv na incidenci těchto komplikací.

Sledovaná populace pacientek

Do dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie bylo zahrnuto 940 žen s protilátkami proti tyreoidální peroxidáze a eufunkční štítnou žlázou (definováno jako koncentrace TSH v rozmezí 0,44–3,36 mIU/l a fT4 v rozmezí 10,0–21,0 pmol/l). U hodnocených žen byla k dispozici data i z následného sledování. Kritéria pro zařazení do studie byla následující: věk 16–40 let, samovolný potrat v anamnéze nebo infertilita a plánované početí v následujících 12 měsících (přirozeně či skrze asistovanou reprodukci). Naopak ženy užívající tyreoidální léčiva, amiodaron, lithium nebo s kardiálním onemocněním nebyly do studie zahrnuty.

Pacientky byly dále rozděleny do podskupin podle věku (< 35 a ≥ 35 let), počtu předchozích samovolných potratů, léčby infertility (ano/ne), koncentrace TSH (≤ 2,5 a > 2,5 mIU/l), rasy a etnické skupiny, koncentrace protilátek (≥ 50. a < 50. percentil) a BMI (< 25 a ≥ 25 kg/m2).

Metodika a průběh studie

Celkově bylo screenováno 19 556  žen, u nichž byl proveden test na detekci protilátek proti tyreoidální peroxidáze. Do studie zařazené ženy byly náhodně rozděleny do 2 skupin po 470 účastnicích: pacientky v první skupině užívaly denně levothyroxin v dávce 50 µg, ve druhé skupině bylo podáváno placebo. Medikace byla zahájena ještě před plánovaným otěhotněním a trvala až do případného porodu. Během následujících 12 měsíců byly tyreoidální funkce testovány každé 3 měsíce, v případě otěhotnění potom v 6.–8. týdnu, 16.–18. týdnu a nakonec ve 28. týdnu těhotenství.

Těhotenství bylo potvrzeno testem z moči, mezi 6. a 8. týdnem těhotenství poté následovalo ultrasonografické vyšetření. Kritéria samovolného potratu zahrnovala následné negativní sonografické vyšetření nebo negativní těhotenský test z moči. 

Vedle podílu žen, jež porodí živé dítě po ukončeném 34. týdnu těhotenství, byly sledovány také následující sekundární parametry: klinické těhotenství v 7. týdnu, probíhající těhotenství ve 12. týdnu, samovolný potrat před 24. týdnem, intrauterinní odúmrť plodu před 24. týdnem, ektopické těhotenství, přerušení těhotenství, živě narozené dítě před 28., 34. a 37. týdnem, týden těhotenství při porodu, porodní hmotnost (v gramech), Apgar skóre v 1. a 5. minutě, prenatální, intrapartální a postnatální komplikace u matky a novorozenecké komplikace.

Výsledky studie

Otěhotnělo celkem 266 ze 470 žen užívajících levothyroxin (56,6 %) a 274 ze 470 žen v placebové skupině (58,3 %).

Živé dítě se po ukončeném 34. týdnu těhotenství narodilo 37,4 % žen (176 ze 470) na levothyroxinu, v porovnání s 37,9 % (178 ze 470 žen) v placebové skupině (relativní riziko [RR] 0,97; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,83–1,14; absolutní rozdíl rizik 0,4 %; 95% CI –6,6 až 5,8).

Závažná nežádoucí příhoda se objevila u 28 žen na levothyroxinu (5,9 %) a u 18 žen v placebové skupině (3,8 %; p = 0,14).

Signifikantní rozdíly nebyly pozorovány ani po zohlednění jednotlivých podskupin a analýze sekundárních parametrů.

Závěr a diskuse

Studie nepotvrdila vliv levothyroxinu z hlediska počtu živě narozených dětí po 34. týdnu těhotenství u žen s protilátkami proti tyreoidální peroxidáze. Byla však limitována faktem, že všechny pacientky užívaly levothyroxin v dávce 50 µg/den. Nelze vyloučit, že po úpravě dávky s ohledem na hmotnost pacientky, koncentraci tyreoidálních protilátek a TSH by bylo možné docílit jiných výsledků.

(mafi)

Zdroj: Dhillon-Smith R. K., Middleton L. J., Sunner K. K. et al. Levothyroxine in women with thyroid peroxidase antibodies before conception. N Engl J Med 2019; 380: 1316–1325, doi: 10.1056/-NEJMoa1812537.Štítky
Endokrinologie Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se