Lokalizace uzlu štítné žlázy má vliv na riziko malignity

13. 6. 2018

Uzly lokalizované v horní části štítné žlázy mohou mít větší riziko malignity než ty lokalizované v dolní části žlázy, jak naznačila práce prezentovaná 19. května 2018 na American Association of Clinical Endocrinologists 2018 Annual Scientific & Clinical Congress. Autoři z Brookdale University Hospital and Medical Center v New Yorku analyzovali data téměř 200 svých pacientů a zjistili, že uzly nalezené v horní části žlázy byly až pětkrát častěji maligní než ty lokalizované blíže dolnímu pólu štítné žlázy.

Úvod

Prevalence uzlů štítné žlázy je vysoká a vždy je nutné přesně zhodnotit riziko malignity, aby nedocházelo k provádění biopsií i u pacientů, u kterých to není nutné. Ultrazvukové charakteristiky uzlů štítné žlázy, které jsou spojeny s vyšším rizikem malignity, jsou dobře známy – jedná se o přítomnost mikrokalcifikací, hypoechogenitu, infiltrované okraje a zvýšenou vaskularitu. Žádná předchozí studie se nicméně nezabývala rizikem malignity ve vztahu k lokalizaci uzlu.

Průběh studie

Autoři ve své práci hodnotili data 188 pacientů (82 % tvořily ženy) s uzly štítné žlázy, kteří podstoupili tenkojehlovou aspirační biopsii (FNAB) od července 2016 do června 2017. Uzly byly v jejich souboru rovnoměrně rozloženy mezi pravý (47 %) a levý (51 %) lalok, v isthmu štítné žlázy byla pouze 2 % hodnocených uzlů.

Většina uzlů (79 %) byla lokalizována v dolních částech štítné žlázy, v horních částech jich bylo jen 10 % a 11 % se nacházelo přibližně ve středu mezi horním a dolním pólem štítné žlázy. U 40 % pacientů byly nalezeny vícečetné uzly. Malignita byla potvrzena u 7,4 % uzlů (n = 14), z toho v horních částech štítné žlázy tvořily 22,2 % (4 z 18) uzlů, v dolních polích 4,7 % (7 ze 149) uzlů a kolem středové linie 14,3 % (3 z 21) uzlů.

Rozdíl mezi výskytem malignity v uzlech v horní a dolní části štítné žlázy byl výrazně signifikantní (poměr šancí [OR] 5,8; p = 0,01) a zůstal signifikantní i po úpravě na počet uzlů, věk, pohlaví, BMI pacienta a lateralitu (OR 4,6; p = 0,03).

Proč tomu tak je?

Důvod pro zvýšené riziko malignity u uzlů v horní části štítné žlázy není zřejmý. Autoři se domnívají, že by tento fakt mohl být spojen s anatomií štítné žlázy, jelikož venózní odvod z horních částí štítné žlázy je komplikovanější, a tudíž pravděpodobně i pomalejší, což by mohlo vést k pomalejšímu odvodu škodlivin a škodlivých produktů metabolismu z této části orgánu. Jiným vysvětlením by mohla být větší expozice horní části štítné žlázy radiaci při rentgenových vyšetřeních zubů, čelistí a lebečních dutin.

Výsledky této studie naznačují, že uzly lokalizované v horní části štítné žlázy jsou asi 5× častěji maligní než uzly lokalizované v dolní části štítné žlázy. Pokud se zjištění autorů prokáže i v dalších studiích, bylo by vhodné zahrnout lokalizaci uzlů do doporučených postupů jako faktor sloužící k odhadu rizika malignity a stanovení nutnosti provést tenkojehlovou aspirační biopsii.

(epa)

Zdroj: Tucker M. E. Thyroid nodule location linked to malignancy risk. Medscape Medical News > Conference News 2018 May 20. Dostupné na: www.medscape.com/viewarticle/896938Štítky
Endokrinologie Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se