Funkce štítné žlázy během onemocnění COVID-19 a po jeho prodělání

6. 5. 2021

Akutní infekce koronavirem SARS-CoV-2 má různě velký dopad na různé orgánové systémy lidského těla. Dosud však nebylo jisté, jak přesně ovlivňuje endokrinní systém, hlavně štítnou žlázu. Níže prezentovaná studie zkoumala, jak se mění funkce štítné žlázy vzhledem k průběhu infekce COVID-19.

Endokrinní účinky koronaviru

Koronaviry jsou známé svými přímými účinky na endokrinní žlázy, včetně štítné žlázy. U pacientů infikovaných virem SARS-CoV, příbuzným SARS-CoV-2, byly postmortálně zjištěny známky poškození folikulárních i parafolikulárních buněk štítné žlázy. Navíc byla přítomnost koronavirů postmortálně zjištěna i v hypofýze a u pacientů s infekcí SARS-CoV byla pozorována rovněž horší barvitelnost hypofýzy na TSH (tyreotropin). SARS-CoV-2 vstupuje do buněk pomocí receptoru pro angiotenzin konvertující enzym 2 (ACE2), který je na štítné žláze exprimován v hojném počtu. Osa hypothalamus − hypofýza − štítná žláza by proto mohla být při onemocnění COVID-19 velmi náchylná k poruchám. Níže prezentovaná studie měla osvětlit, do jaké míry se u pacientů s COVID-19 vyskytují dysfunkce štítné žlázy.

Metodika a průběh studie

Jednalo se o kohortovou observační studii provedenou mezi 9. březnem a 22. dubnem 2020 ve skupině 456 pacientů se suspektním onemocněním COVID-19. Pacientům byla odebrána krev ke standardnímu testování: krevní obraz, funkce ledvin, albumin, C-reaktivní protein (CRP), kortisol a funkce štítné žlázy. Infekce byla potvrzena testováním PCR na základě stěru z nosohltanu. Mezi pacienty vyřazené ze studie patřili například ti, kteří měli anamnézu onemocnění štítné žlázy, respektive dostávali substituční léčbu, antityreoidální léčbu nebo glukokortikoidy.

Výsledky

Ze 456 sledovaných pacientů byl COVID-19 prokázán u 334 (73,2 %). Průměrný věk ve skupině nakažených pacientů činil 66,1 roku a ve skupině nenakažených 63,8 roku. V obou skupinách bylo více mužů (60,8 a 55,7 %). Do 8. května bylo 40 (12 %) pacientů ze skupiny s COVID-19 hospitalizováno na jednotkách intenzivní péče a 95 (28,4 %) jich zemřelo. Pacienti byli klasifikováni podle hodnot fT4 (volný T4) a TSH. Většina (86,5 %) pacientů s COVID-19 byla eutyroidních, žádný z nich nebyl hypertyroidní (s nízkým TSH a vysokým fT4) a jen malý počet jich měl zjevnou hypotyreózu (0,6 %). Charakteristika se napříč všemi kategoriemi výrazně nelišila.

Pacienti s COVID-19 měli nižší hladinu TSH s mediánem 1,03 mIU/l, oproti tomu pacienti bez nákazy měli hodnotu TSH s mediánem 1,48 mIU/l. Nemocní s COVID-19 měli rovněž nižší průměrnou hladinu fT4 (12,6 vs. 13,11 pmol/l). U malé části pacientů (n = 55) byla po prodělání COVID-19 provedena kontrola funkcí štítné žlázy. Většina těchto výsledků byla klasifikována jako eutyroidní, jen u 2 pacientů se vyskytla nižší hladina TSH a normální fT4, tedy subklinická hypertyreóza, a u 2 dalších naopak subklinická hypotyreóza (normální fT4 s mírně elevovaným TSH). Žádný z pacientů neměl zjevnou tyreotoxikózu.

Diskuse

Změny funkce štítné žlázy se nejpravděpodobněji dají vysvětlit eutyroidním syndromem, kdy nejprve dochází k redukci celkového i volného T3 a zvýšení reverzního T3 při absenci zvýšení TSH. Vážnější nebo prolongované onemocnění pak způsobí globální redukci TSH, fT4 i fT3. Suprese TSH je pravděpodobně spojená s elevací prozánětlivých cytokinů, jako je interleukin 6, které negativně korelují s hladinou TSH. Dalším faktorem může být i kortisol, který suprimuje sekreci TSH. Třetím možným vysvětlením je přímý cytopatický efekt SARS-CoV-2. Ať už je příčinou funkčních změn cokoliv, po prodělání COVID-19 se prakticky u všech pacientů vrátila hladina TSH k normálu. Změny funkce jsou tedy po zotavení reverzibilní.

Shrnutí a závěr

Tato studie sledovala akutní účinky onemocnění COVID-19 na funkci štítné žlázy a hodnotila, zda se změny funkce upraví po zotavení. Většina pacientů s COVID-19 byla eutyroidní a žádný z nich netrpěl tyreotoxikózou. Zároveň však pacienti s COVID-19 měli nižší hladiny TSH a fT4. Při kontrole po prodělání a zotavení z infekce se funkce štítné žlázy vrátila k normálu.

(saz)

Zdroj: Khoo B., Tan T., Clarke S. A. et al. Thyroid function before, during, and after COVID-19. J Clin Endocrinol Metab 2021 Jan 23; 106 (2): e803−e811, doi: 10.1210/clinem/dgaa830.Štítky
Endokrinologie Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se