Funkce štítné žlázy a riziko kardiovaskulární morbidity a mortality spojené s aterosklerózou

8. 1. 2018

Hormony štítné žlázy mají účinky proaterogenní i antiaterogenní, přesné mechanismy definující vztah mezi funkcí štítné žlázy a aterosklerózou však zůstávají nejasné. Autoři z nizozemského Rotterdamu ve své recentně publikované práci zkoumali spojení funkce štítné žlázy s aterosklerózou v celém jejím spektru, tedy od subklinické aterosklerózy přes manifestní kardiovaskulární události spojené s aterosklerózou až po úmrtí na podkladě aterosklerózy.

Metodika studie

Jednalo se o populační studii, která byla součástí Rotterdam Study. Riziko aterosklerózy bylo hodnoceno pomocí:

  • přítomnosti subklinické aterosklerózy (koronární kalciové skóre > 100 AU);
  • výskytu kardiovaskulárních příhod spojených s aterosklerózou (fatální nebo nefatální infarkt myokardu, úmrtí v důsledku ischemické choroby srdeční, cévní mozková příhoda);
  • kardiovaskulární mortality spojené s aterosklerózou (smrt v důsledku ischemické choroby srdeční, cévní mozkové příhody nebo jiného aterosklerotického onemocnění).

Spojení aterosklerózy s hladinou tyreotropinu, tj. tyreoideu stimulujícího hormonu (TSH), a volného thyroxinu (FT4) bylo hodnoceno logistickou regresí a pomocí Coxova modelu proporcionálních rizik, s úpravou na možné zavádějící faktory (tj. asociované s expozicí studovanému rizikovému faktoru, které jsou současně samy o sobě nezávislým rizikovým faktorem pro studované onemocnění) včetně kardiovaskulárních rizikových faktorů.

Výsledky

Zařazeno bylo 9420 účastníků (průměrný věk 64,8 ± 9,7 roku), z čehož 56,7 % tvořily ženy. Medián sledování činil 8,8 roku (interkvartilové rozpětí 4,5–11,8 roku), během kterého se objevilo 934 kardiovaskulárních příhod spojených s aterosklerózou a 612 úmrtí z kardiovaskulární příčiny související s aterosklerózou.

Hladiny FT4 byly pozitivně asociovány s vysokým koronárním kalciovým skóre (poměr šancí [OR] 2,28; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,30–4,02) a výskytem kardiovaskulární příhody spojené s aterosklerózou (poměr rizik [HR] 1,87; 95% CI 1,34–2,59). Riziko úmrtí v důsledku s aterosklerózou spojené kardiovaskulární příhody se zvyšovalo lineárně s narůstající hodnotou FT4 (HR 2,41; 95% CI 1,68–3,47 na každých 12,87 pmol/l) a nižšími hodnotami TSH (HR 0,92; 95% CI 0,84–1,00 na každý 1 logTSH).

Závěr

U osob středního věku nebo starších jsou hladiny FT4 pozitivně korelovány s aterosklerózou v celém spektru choroby, a to i po zohlednění kardiovaskulárních rizikových faktorů.

(epa)

Zdroj: Bano A., Chaker L., Mattace-Raso F. U. et al. Thyroid function and the risk of atherosclerotic cardiovascular morbidity and mortality: the Rotterdam study. Circ Res 2017 Dec 8; 121 (12): 1392–1400, doi: 10.1161/CIRCRESAHA.117.311603.Štítky
Endokrinologie Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se