Zkušenosti z klinické praxe s intestinálním gelem LECIG v léčbě Parkinsonovy nemoci

12. 5. 2022

Švédská observační studie hodnotila využitelnost intestinálního gelu LECIG obsahujícího vedle levodopy (20 mg/ml) a karbidopy (5 mg/ml) také entakapon (20 mg/ml) v klinické praxi u pacientů s Parkinsonovou nemocí.

LCIG a LECIG v léčbě Parkinsonovy nemoci

Kontinuální infuze levodopy/karbidopy v intestinálním gelu (LCIG) je dobře zavedeným postupem v léčbě Parkinsonovy nemoci s motorickými fluktuacemi. Zajišťuje stabilní koncentraci levodopy v plazmě a její přísun do mozku. Účinně snižuje motorické fluktuace a dyskineze, a také některé nemotorické fluktuace. Zvyšuje kvalitu života pacientů a je možné ji používat řadu let. Řada pacientů si ovšem stěžuje na velikost a hmotnost přenosné pumpy potřebné k aplikaci přípravku, léčba je navíc spojena s rizikem rozvoje periferní neuropatie.

Z důvodu snížení potřebné dávky levodopy se kromě karbidopy, která redukuje periferní metabolismus levodopy na dopamin, podávají také inhibitory katechol-O-methyltransferázy (COMT), které blokují další cestu jejího periferního metabolismu. Při perorálním podávání inhibitorů COMT entakaponu nebo tolkaponu současně s LCIG bylo možné snížit dávku levodopy o 20 % při zachování její stabilní koncentrace a účinnosti. Proto byl vyvinut intestinální gel obsahující levodopu/entakapon/karbidopu (LECIG). Entakapon byl zvolen z důvodu lepšího bezpečnostního profilu. Gel se aplikuje přenosnou pumpou přímo do duodena nebo do horního jejuna pomocí permanentní sondy. Ta je zavedena perkutánní endoskopickou gastrostomií s vnější transabdominální sondou a vnitřní intestinální sondou. Alternativním řešením je radiologická gastrojejunostomie. Pumpa s vloženou kazetou se může nosit na těle až 16 hodin, během léčby v noci může být položena např. na nočním stolku.

Na základě porovnání LCIG a LECIG v randomizované zkřížené studii byl LECIG schválen ke klinickému použití ve Švédsku v roce 2018. V Česku je LECIG registrován od roku 2021.

Poznatky ze švédské observační studie s LECIG

Švédští autoři nedávno publikovali své zkušenosti s používáním LECIG v klinické praxi. Sledování probíhalo od června 2019 do ledna 2021. Hlavními hodnocenými parametry byly účinnost, snášenlivost a použitelnost ze strany pacientů během prvního roku používání. Hodnoceno bylo 24 pacientů (11 žen a 13 mužů) s idiopatickou Parkinsonovou nemocí průměrného věku 71,5 roku. Medián trvání nemoci byl 15,5 roku. Medián doby používání LECIG činil 305 dní, medián ranní dávky 6,0 ml, přidané dávky 1,0 ml a rychlosti infuze 2,5 ml/hod.

Medián denní dávky levodopy se snížil z 1210 mg (rozmezí 435–2400 mg) před používáním LECIG na 1040 mg (370–2000 mg) na začátku používání LECIG a na 1080 mg (510–1822) na konci hodnocení. Léčbu LECIG ukončilo 6 pacientů, z nich 3 z důvodu průjmů, u 1 byla léčba vysazena pro halucinace a 2 zemřeli (1 na COVID-19 a 1 na srdeční zástavu). U 3 dalších pacientů se objevily nežádoucí příhody, které nevedly k ukončení léčby − jednalo se o pocení, nauzeu a mrazení.

Polovina pacientů byla na LECIG převedena přímo z LCIG a další 3 používali LCIG dříve. Tito nemocní ocenili především menší velikost a hmotnost pumpy a většina z nich popsala novou pumpu jako uživatelsky příjemnější. Z pacientů, kteří dříve levodopu neužívali ve formě infuze, popsalo 70 % zmírnění příznaků při používání LECIG. Pacienti převedení z LCIG na LECIG většinou uváděli, že nedošlo k žádné změně, popřípadě že nastalo mírné zlepšení. Většina pacientů v dotazníku vyplnila zlepšení schopnosti vykonávat běžné denní činnosti a zlepšení kvality života podle vlastního hodnocení. Ovládání pumpy zvládla většina pacientů dobře, ovšem 13 z nich uvedlo, že ne vždy mělo dostatek času stisknout příslušené tlačítko, než se přístroj přepnul zpět na menu, a 2 to považovali za velký problém.

Závěr

Tato observační studie ukázala, že LECIG je v klinické praxi použitelnou terapeutickou možností u pacientů s Parkinsonovou chorobou, která vykazuje očekávanou účinnost a bezpečnost. Pacienti byli všeobecně spokojeni s velikostí a ovládáním pumpy. Podle autorů výzkumu je potřebné určité technické vylepšení pumpy a provedení větších prospektivních studií.  

(zza)

Zdroje:
1. Öthman M., Widman E., Nygren I., Nyholm D. Initial experience of the levodopa-entacapone-carbidopa intestinal gel in clinical practice. J Pers Med 2021 Mar 31; 11 (4): 254, doi: 10.3390/jpm11040254.
2. SPC Lecigimon. Dostupné na: www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=SPC174367.pdf&type=spc&as=lecigimon-spcŠtítky
Neurologie Geriatrie a gerontologie Logopedie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie Rehabilitační a fyzikální medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se