První zkušenosti s kombinací levodopa/entakapon/karbidopa v intestinálním gelu pohledem pacientů s Parkinsonovou nemocí

22. 11. 2022

Práce prezentovaná na vídeňském 8. kongresu Evropské neurologické akademie (EAN) v červnu 2022 shrnuje první zkušenosti s použitím intestinálního gelu s kombinací účinných látek levodopa/entakapon/karbidopa u pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) v klinické praxi v Rakousku.

Úvod

Při progresi Parkinsonovy nemoci je nutné upravit terapii tak, aby co nejvíce tlumila symptomy onemocnění. V pokročilých stadiích PN je možné podávat léčbu pomocí pumových systémů přímo do tenkého střeva. Intestinální gel s trojkombinací účinných látek levodopa/entakapon/karbidopa (LECIG) podávaný pomocí pumpového systému byl v Rakousku schválen v této indikaci v roce 2021.

Dotazníkové šetření

LECIG užívalo ve sledované kohortě 18 nemocných s PN po dobu 1−10 měsíců. 14 pacientů (u 9 se jednalo o první použitý pumový systém, 5 bylo převedeno z léčby jiným pumpovým systémem) bylo kognitivně schopných se zapojit do výzkumu a zodpovědět otázky. Dotazník zahrnoval tyto okruhy: spokojenost pacienta s pumpovým systémem a efekt na kompenzaci symptomů PN, spokojenost s péčí poskytovanou aplikačním specialistou a lékařem, různé problémy s pumpovým systémem a důvody zahájení užívání LECIG. Hodnocení probíhalo pomocí stupnice 1–5, kde 1 = velmi nespokojený, 5 = velmi spokojený. 

Výsledky

Dotazník vyplnilo celkem 14 pacientů (ve 4 případech sám pacient, v 5 případech pacient s pečovatelem a v 5 případech pečovatel), a to 7 mužů a 7 žen průměrného věku 76,9 roku (rozmezí 70−84 let). Průměrná doba trvání nemoci dosahovala 15,2 roku (rozmezí 3−25 let), stadium dle Hoehnové a Yahra 3−4.

Celková spokojenost s kompenzací symptomů při léčbě LECIG byla vysoká – průměr 4,29. Průměrné hodnocení terapeutického efektu činilo 4,29, hodnocení lékaře 4,79, hodnocení aplikačního specialisty 4,50, hodnocení změny rychlosti průtoku 3,21, běžného používání pumpy 4,29, nositelnosti zařízení 3,14 a v případě hmotnosti pumpy stejně jako její velikosti to bylo 3,71.

Žádný z pacientů v průběhu sledování nepřerušil léčbu, 8 jich uvedlo obtíže s pumovým systémem. Hlavními důvody převedení léčby na LECIG byly motorické fluktuace (7), nemotorické fluktuace (2), zátěž spojená s perorální terapií (9) a menší pumpa (4). Pacienti a pečovatelé ocenili možnost kontaktovat lékaře telefonicky a dále písemný nouzový plán a instrukce k ovládání systému doma či v nemocnici, které dostali od aplikačního specialisty.

Závěr

Tato zkušenost z reálné praxe s pumovým systémem levodopa/entakapon/karbidopa v léčbě Parkinsonovy nemoci ukázala, že ošetřující lékař a aplikační specialista rozhodujícím způsobem ovlivňují spokojenost pacientů. Z průzkumu také vyplynuly podněty na vylepšení pumpového systému, zejména jeho nositelnosti a změn rychlosti průtoku.   

(eko)

Zdroj: Tomantschger V., Tautscher-Basnett A., Hohenwarter C. Initial experience with levodopa-entacapone-carbidopa intestinal gel infusion (LECIG) in clinical practice in Austria. Poster A-22-03268. 8th Annual Congress of the European Academy of Neurology, Vienna, 2022 Jun 25−28.Štítky
Geriatrie a gerontologie Logopedie Neurologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie Rehabilitační a fyzikální medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se