Význam domácí parenterální terapie: Doporučení ESPEN z roku 2020

7. 6. 2021

Domácí parenterální terapie v současnosti zastává důležitou úlohu v léčbě a prevenci malnutrice u specifických skupin pacientů. Evropská společnost pro parenterální a enterální výživu (ESPEN) v roce 2020 publikovala aktualizované doporučené postupy pro domácí parenterální terapii na základě aktuálních důkazů a doporučení expertů.

Úvod

Domácí parenterální terapie představuje život zachraňující modalitu léčby u pacientů s chronickým intestinálním selháním v důsledku benigního či maligního onemocnění. Dále se jedná o součást paliativní léčby nekurabilních malignit, aby se u těchto pacientů zabránilo úmrtí z důvodu malnutrice. V neposlední řadě může být indikovaná u pacientů s funkčním střevem, kteří odmítají jiný typ výživy.

V recentně publikovaných doporučeních ESPEN, kterých je celkem 71, je rozebrána problematika indikace, bezpečného podávání či klinického monitorování. Velká část doporučení se přitom opírá o silné důkazy na základě většinového konsenzu expertů.

Význam domácí parenterální terapie

V rámci indikace by měla být podle současných doporučení domácí parenterální terapie nasazena u pacientů, u nichž nelze splnit nároky na nutrici orální či enterální cestou, a současně je u nich možné bezpečné podávání parenterální terapie mimo nemocniční prostředí. Domácí parenterální terapie by tak měla být nasazena pacientům jako primární život zachraňující modalita léčby v případě tranzientního či permanentního chronického intestinálního selhání v důsledku nemaligního onemocnění a měla by být zvážena u pacientů s chronickým intestinálním selháním následkem maligního onemocnění.

U pacientů s pokročilým maligním onemocněním a chronickým intestinálním selháním by měla být nasazena jako prevence předčasného úmrtí v důsledku malnutrice, a to v případě, že očekávaná délka života přesahuje 3 měsíce, a to i u pacientů, kteří nepodstupují aktivní onkologickou léčbu.

U skupiny pacientů bez přítomnosti chronického intestinálního selhání, u nichž nelze dosáhnout adekvátní nutrice orální či enterální cestou, by mělo být zváženo podání domácí parenterální terapie, přičemž by nemocní měli být jasně informováni o výhodách a rizicích této modality.

V rámci bezpečnosti terapie je doporučeno, aby pacienti byli dostatečně metabolicky stabilní mimo prostředí nemocničního zařízení. Domácí parenterální léčba by měla být podávána pomocí infuzních pump z důvodu bezpečnosti a efektivity léčby. Pro zvýšení bezpečnosti terapie je v nových doporučeních řada bodů týkajících se asepse a dezinfekce. Jedním z doporučení je také individualizace terapie v rámci složení parenterální léčby, které by mělo reflektovat konkrétní nutriční potřeby.

Závěr

Aktuální guidelines Evropské společnosti pro parenterální a enterální výživu podtrhují důležitost domácí parenterální léčby u specifických skupin pacientů a přinášejí řadu doporučení pro zvýšení efektivity a bezpečnosti parenterální léčby.

(holi)

Zdroj: Pironi L., Boeykens K., Bozzetti F. ESPEN guideline on home parenteral nutrition. Clin Nutr 2020 Jun; 39 (6): 1645–1666, doi: 10.1016/j.clnu.2020.03.005.Štítky
Anesteziologie a resuscitace Farmacie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná Intenzivní medicína Interní lékařství Neurologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se