Rybí olej v parenterální výživě – výsledky klinických studií

7. 6. 2021

K parenterální výživě se mimo jiné užívají tukové emulze obsahující rybí olej. V tomto textu stručně shrnujeme výsledky studií zabývajících se jeho účinky u pacientů na JIP, s karcinomem gastrointestinálního traktu (GIT) či po resekci jater.

Vliv rybího oleje na modulaci pooperační imunitní odpovědi u pacientů s ca GIT a na chirurgické JIP

Do randomizované dvojitě zaslepené studie bylo zařazeno celkem 63 pacientů s karcinomem GIT. Po dobu 3 dnů před chirurgickým výkonem byla polovině z nich podávána parenterální výživa obsahující rybí olej v dávce 0,2 g/kg/den. Třetí pooperační den byla u těchto pacientů v porovnání s kontrolní skupinou pozorována vyšší hladina IL-10. Šestý pooperační den byl pozorován pokles hladin IL-6 a IL-10 a navíc byl patrný i méně výrazný pokles oxidačního vzplanutí leukocytů, nezměněný podíl monocytů exprimujících HLA-DR a CD32 a zvýšený podíl neutrofilů exprimujících CD32. Významné rozdíly v incidenci pooperačních infekcí ani v délce hospitalizace či pobytu na JIP nebyly pozorovány.

Další studie s prospektivním designem hodnotila účinek omega-3 mastných kyselin (MK) na modulaci imunitní odpovědi u 30 pacientů na chirurgické JIP. Randomizováni byli do 2 skupin: první (n = 12) byla podávána parenterální výživa s obsahem sójového oleje a triglyceridů se středně dlouhým řetězcem, druhé (n = 18) výživa s obsahem rybího oleje. Pacienti dobře tolerovali oba typy výživy. Čtvrtý pooperační den byl ve druhé skupině patrný trend poklesu hladiny prozánětlivých cytokinů, zejména IL-1, IL-8 a IFN-γ, sedmý den potom navíc i IL-6 a TNF-α (p < 0,05). Pozorovaný menší podíl pacientů s jaterní dysfunkcí (50 vs. 33,3 %) a rozvojem infekce (41,7 vs. 27,8 %) ve skupině užívající rybí olej nebyl statisticky významný.

Omega-3 polynenasycené MK a jejich vliv na výskyt nozokomiálních infekcí u pacientů v kritickém stavu

Prospektivní multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená studie zkoumala vliv omega-3 polynenasycených MK na incidenci nozokomiálních infekcí. Celkem 159 pacientům v kritickém stavu na JIP byla podávána parenterální výživa s obsahem 10 % rybího oleje nebo bez něj. U pacientů na parenterální výživě obsahující rybí olej byla během prvních 28 dní na JIP pozorována nižší incidence nozokomiálních infekcí (21,0 vs. 37,2 %; p = 0,035) a delší doba do rozvoje infekce (21 ± 2 vs. 16 ± 2 dny; p = 0,03). Významné rozdíly v délce pobytu na JIP, hospitalizace či úmrtnosti v následujících 6 měsících nebyly pozorovány.

Užití omega-3 polynenasycených MK v parenterální výživě u pacientů po resekci jater

Do prospektivní studie bylo zařazeno celkem 119 pacientů po resekci jater. Randomizováni byli do 2 skupin: první (n = 59) byla podávána tuková emulze 10 % rybího oleje v dávce 100 ml/den po dobu 5 dnů, zbytek pacientů (n = 60) představoval kontrolní skupinu. První pooperační den nebyly pozorovány statisticky významné rozdíly v hodnocených laboratorních parametrech. Třetí den však byla v první skupině patrná nižší hladina leukocytů (p = 0,003), ALT (p = 0,034), AST (p = 0,001) a celkového bilirubinu (p = 0,017). Sedmý den byl i nadále pozorován trend poklesu hladiny leukocytů, ALT a celkového bilirubinu, navíc bylo patrné zkrácení protrombinového času (p = 0,016) a zvýšení hladiny prealbuminu (p = 0,027). V první skupině bylo také hlášeno méně komplikací (včetně infekčních), kratší byla i délka hospitalizace.

Závěr

Krátkodobá předoperační parenterální výživa s obsahem rybího oleje zlepšuje u pacientů s karcinomem GIT pooperační imunitní odpověď. V pooperačním období potom může zlepšit imunitní odpověď u pacientů na JIP po větším chirurgickém výkonu. Dále snižuje riziko nozokomiální infekce a prodlužuje dobu bez infekce u kriticky nemocných. Parenterální výživa obsahující rybí olej se navíc jeví jako bezpečná a účinná i u pacientů po resekci jater.

(mafi)

Zdroje:
1. de Miranda Torrinhas R. S., Santana R., Garcia T. et al. Parenteral fish oil as a pharmacological agent to modulate post-operative immune response: a randomized, double-blind, and controlled clinical trial in patients with gastrointestinal cancer. Clin Nutr 2013; 32 (4): 503–510, doi: 10.1016/j.clnu.2012.12.008.
2. Han Y.-Y., Lai S.-L., Ko W.-J. et al. Effects of fish oil on inflammatory modulation in surgical intensive care unit patients. Nutr Clin Pract 2012; 27 (1): 91–98, doi: 10.1177/0884533611429796.
3. Grau-Carmona T., Bonet-Saris A., García-de-Lorenzo A. et al. Influence of n-3 polyunsaturated fatty acids enriched lipid emulsions on nosocomial infections and clinical outcomes in critically ill patients: ICU lipids study. Crit Care Med 2015; 43 (1): 31–39, doi: 10.1097/CCM.0000000000000612.
4. Gong Y., Liu Z., Liao Y. et al. Effectiveness of ω-3 polyunsaturated fatty acids based lipid emulsions fot treatment of patients after hepatectomy: a prospective clinical trial. Nutrients 2016; 8 (6): 357, doi: 10.3390/nu8060357.Štítky
Anesteziologie a resuscitace Farmacie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná Intenzivní medicína Interní lékařství Neurologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se